Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

Sted: Norkirken, Rådhusgt. 25, Drammen

Tid: 8. april 2013 etter ordinært medlemsmøte

 

 

Saksliste i følge vedtektene:

 

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

5. Styrets årsmelding

6. Regnskap

7. Revisorrapport

8. Fastsettelse av kontingent

9. Endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)

10. Innkomne forslag

11. Valg

Styrets sammensetning:

Leder: Frank E. Andersen til sin død januar 2013; fram til dette årsmøtet: Sverre Slevolden

Nestleder: Sverre Slevolden

Sekretær: Ulf Borgen

Kasserer: Kine Langum

Styremedlem: Anne Marie Halvorsen

Styremedlem: Helge Solberg

Varamedlem: Liv Evju

 

Vertinner: Elisabeth Slevolden, Joyce Thorud, Mayna Ellingsen

 

Valgkomité: Leder: Elisabeth Slevolden

Bente Brudevoll

Nils Erik Foss

 

Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen

 

 

Styrets virksomhet:

Som tidligere har Folkeuniversitetet vært vårt sekretariat.

Samarbeidet går greit.

 

Styret har hatt 8 styremøter og 9 medlemsmøter, en tur til Toledo/Madrid i oktober 2012 og en tur til Den Norske Opera & Ballett: ”Flaggermusen”, besøk på Folketeatret: ”My Fair Lady”;

bedriftsbesøk på Drammen Havn: Skur1, utflukter i nærområdet og dagstur til Vestfold. To konserter med Kringkastingsorkesteret (KORK)

Som tidligere har vår målsetting vært å tilby foredrag som fanger opp aktuelle tanker, ideer og hendelser i tiden. Emnene har vært av nasjonal og internasjonal karakter.

Også kunst og kultur har fått sin plass.

 

 Pensjonistuniversitetet i Drammen har fått egne hjemmesider:

www.puidrammen.u3a.no

 

 Møteprogram:

 Medlemmene har fått tilsendt fullstendig program for alle aktiviteter. Møtene omtales og annonseres i lokalpressen og på våre hjemmesider på Internett.

Medlemsmøtene holdes som før i Norkirken, (tidligere Indremisjonshuset) Rådhusgt 25 i Drammen den første mandag i måneden kl 1100 til

1300 med kaffeservering fra kl 1030

Oppslutningen om møtene er god. Medlemstallet øker og er nå 377

Følgende medlemsmøter er hold siden siste årsmøte:

 

2012

 

7. mai Sylfest Lomheim:    Tale er gull. Om sosiale og usosiale medium

3. sep Vigdis Galtung:     Hvordan kan vi påvirke hverdagen vår på en posistiv

                                     måte?

1. okt Inger Karlberg:     Den første Drammenser. Oversikt over arkeologiske

                                    funn

5. nov Torkjell Berulfsen: Penger lukter ikke

3. des Per Vollestad:       Gutta på Skauen, Illegale sanger fra krigsårene.

 

2013

 

7.jan Liv Evju:                       Drammens 100 års jubileum

4.feb Bjørn Olav Nordahl:        Skyggeland, en avslørende roman om norsk

                                            finansverden

4. mars: Helge Evju:              50 års norsk opera ved 40 av dem

8. april: Gunhild Ramm Reistad:     100 år med alminnelig stemmerett

 

 

Referater fra møtene ligger på våre hjemmesider

www.puidrammen.u3a.no

 

Studiearbeidet:

 

Deltagelse er betinget i medlemskap. Pågangen til Litteraturseminaret er så stor at den er delt i 2 seminarer. Leder: Janicke Karin Solheim.

Robert Bjørka leder den selvstyrte diskusjonsgruppen ”Aktuell debatt”.

 

Økonomi:

 

Følgende satser var gyldige i 2012/2013

 

Medlemskontingent: kr 300.-pr år

Litteraturseminar: kr 600.-pr semester

Aktuell debatt: kr 200.-pr semester

Besøkende (ikke medl.) Inngangspenger kr 100.-pr møte fra februar 2013.

Kaffe og kaker: kr 20.-m. gratis påfyll

 

Vi takker dessuten følgende firmaer som har gitt økonomisk støtte til program og

annonser:

Albjerk Bil

Norli

KIWI Toppenhaug

Team Tour

NORDEA

 

Drammen 8. april 2013.

 

For Styret i Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

Ulf Borgen

Sekretær