Årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

Sted: Norkirken, Rådhusgt. 25, Drammen

Tid: 16. april 2012 etter ordinært medlemsmøte

 

Saksliste i følge vedtektene:

 

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

5. Styrets årsmelding

6. Regnskap

7. Revisorrapport

8. Fastsettelse av kontingent

9. Endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)

10. Innkomne forslag

11. Valg

 

Styrets sammensetning:

 

Leder: Frank E. Andersen

Nestleder: Sverre Slevolden

Sekretær: Ulf Borgen

Kasserer: Kine Langum

Styremedlem: Anne Marie Halvorsen

Styremedlem: Helge Solberg

Varamedlem: Liv Evju

 

Vertinner: Elisabeth Slevolden, Joyce Thorud, Mayna Ellingsen

 

Valgkomité: Leder: Elisabeth Slevolden

Bente Brudevoll

Nils Erik Foss

 

Revisor: Reiulf Wilhelmsen

 

 

Styrets virksomhet:

Som tidligere har Folkeuniversitetet vært vårt sekretariat.

Samarbeidet går greitt.

Styret har hatt 11 styremøter og 10 medlemsmøter, en tur til St. Petersburg i august 2011 og en operatur til Den Norske Opera & Ballett: ”Svanesjøen” , bedriftsbesøk på Drammensbadet og Albjerk Auto A/S, utflukter til Middelalderdalen Numedal og Fetsund Lenser. Flere

besøk til KORK.

Som tidligere har vår målsetting vært å tilby foredrag som fanger opp aktuelle tanker,

ideer og hendelser i tiden. Emnene har vært av nasjonal og internasjonal karakter.

Også kunst og kultur har fått sin plass.

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen har fått egne hjemmesider:

www.puidrammen.no 

 

Møteprogram:

 

Medlemmene har fått tilsendt fullstendig program for alle aktiviteter. Møtene omtales

og annonseres i lokalpressen. Medlemsmøtene holdes som før i Norkirken, (tidligere

Indremisjonshuset) Rådhusgt 25 i Drammen den første mandag i måneden kl 1100 til

1300 med kaffeservering fra kl 1030

Unntak: Den 4. februar kåserte Odd Grann om ”De eldre og Fremtiden” på et

ekstraordinært medlemsmøte på Sundland. Møte var et samarbeid mellom Drammen

kommune og PUD i forbindelse med fremtidsutstillingen ”Drammen 2036”

 

Oppslutningen om møtene er god. Medlemstallet øker og er nå økt fra 316 til 365

Følgende medlemsmøter er hold siden siste årsmøte:

 

2011

 

2. mai Rune Blomhoff Hva er sant og hva er usant om

antioksydanter?

5. sep Jo. Sellæg Drammen – by i utvikling gjennom 400 år

3. okt Reidar Heieren Made in Drammen

7. nov Tor Bomann-Larsen Haakon VII og 1940

12. des Per Egil Hegge Fritjof Nansen – hans politiske og diplomatiske

fredsarbeid

 

2012

 

9.jan Jon-Roar Bjørkvold Sang er det første vi møter og det siste vi

mister

4.feb Odd Grann De eldre og fremtiden

 

6. feb

Osmund Kaldheim Hva har Drammen som fremtid og hva er

planene fremover?

5. mar Arnhild Skre

Hulda Garborg – nasjonal strateg.

16. apr Gunnar Stålsett Hellig krig – hellig fred?

Referater fra møtene ligger på våre hjemmesider

www.puidrammen.no

 

Studiearbeidet:

 

Deltagelse er betinget i medlemskap. Pågangen til Litteraturseminaret var så stor at

det måtte deles i seminarer. Camilla Sørby har overlatt ledelsen til Janicke Karin

Solheim.

Robert Bjørka leder den selvstyrte diskusjonsgruppen ”Aktuell debatt”.

Hilde Diesen holdt et to dagers seminar i februar for 9 deltagere: ”Skriv ditt liv”

En studiegruppe fra PUD under ledelse av Frank E. Andersen leverte en

fremtidsstudie som omhandlet Drammen i 2036. Den ble vel mottatt av

representanter for Drammen kommune. Se www.puidrammen.no

 

Økonomi:

 

Følgende satser var gyldige i 2011/2012

 

Medlemskontingent: kr 300.-pr år

Litteraturseminar: kr 600.-pr semester

Aktuell debatt: kr 150.-pr semester

Besøkende (ikke medl.) kr 50.-pr møte

Kaffe og kaker: kr 20.-m. gratis påfyll

 

Vi takker dessuten følgende firmaer som har gitt økonomisk støtte til program og

annonser:

TOYOTA Drammen

Albjerk Bil

Eiendomsmegler 1

Norli

Eiendomsmegler Dahl

KIWI Toppenhaug

Sparebanken Øst

Team Tour

 

Drammen 16.mars  2012

 

For Styret i Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

Ulf Borgen

Sekretær