Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

Innkalling og dagsorden for årsmøte mandag 3. april 2017 – kl. 12:30 i Norkirken,

Rådhusgt. 25, Drammen.

 

Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent som skriver protokollen
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap
 7. Revisorrapport
 8. Innkomne forslag og styrets innstilling
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)
 11. Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomité

 

 

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen

Styret

 

Årsmelding 01.04.2016 – 31.03.2017

 

Tillitsvalgte:

 

Styret:

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Kasserer: Kine Langum

Sekretær: Per Fadum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Øivinn Saastad, Unni Kvan

 

Styret har avholdt 10 møter.

 

Revisor: Reiulf Wilhelmsen

 

Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan

 

Valgkomité:  Sverre Slevolden, Bente Brudevoll, Knut Ivarsson

 

Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Kine Langum, Øivinn Saastad

 

Reisekomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Kjell O. Røine, Per Fadum, Eldbjørg          

                     Johansen (delvis)

 

Webansvarlig: Ulf Borgen

 

 

Sekretariat:

 

Vår samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Sør-Øst (FUSO) er løpet av perioden blitt fornyet, og vi har et greit samarbeid om regnskap-, sekretær- og telefontjenester.

 

Medlemmer:

 

Pr. 31.03.2017 har PUD 475 medlemmer, en oppgang fra fjorårets 462 medlemmer.

 

Medlemsmøter:

 

Det er i perioden avholdt 9 medlemsmøter, alle i Norkirken, Høytorget, Drammen. Møtene er åpne for alle. (Antall deltagere i parentes.). Gjennomsnittlig antall deltakere: 237.

 

04.04.2016: Hanna Asp – ”Jordan, Israel og Palestina, en kulturhistorisk reise”. (290)

02.05.2016: Harald Throne-Holst – ”Nanoteknologi, en ny industriell revolusjon”. (213)

05.09.2016: Knut Ødegaard – ”Det flerkulturelle Romerriket”. (193)

03.10.2016: Anne Sender – ”Jødedom og sionisme”. (192)

07.11.2016: Tor Bomann-Larsen – ”Haakon VII og den andre verdenskrig”. (238)

05.12.2016: Birgitte Stærnes og Martin Haug – ”Musikken, Halvorsen og vi”. (232)

09.01.2017: Ole O. Moen – ”USA etter presidentvalget i 2016”. (292)

06.02.2017: Åshild Ulstrup – ”På ville veier med Åshild Ulstrup”. (255)

06.03.2017: Berit Nøkleby – ”Finland, naboer i øst”. (224)

 

Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes)

 

26.04.2016: Bedriftsbesøk Lindum. (20)

25.05.2016: Konsert med KORK. (43)

07.06.2016: Elvetur med MS Drammen. (26)

07.09.2016: Bedriftsbesøk hos KIWI. (34)

13.09.2016: Dagstur til Sande og Svelvik. (36)

 1. – 29.09.2016: Tur til Island (27)

29.09. – 24.11.2016: Drømmen om Drammen. Seminar over 5 ganger. (17)

14.10.2016: Konsert med KORK. (35)

17.01.2017: Operabesøk – Cavalleria Rusticana/Pagliacci. (40)

12.03.2017: Konsert i Drammens Teater. (29)

30.03.2017: Bedriftsbesøk hos Aass Bryggeri. (80)

 

Hvert semester: Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim

                          Aktuell debatt under ledelse av Robert Bjørka

                          Turfølge, et ukentlig trimtilbud i samarbeid med Sturla

 

Medlemsinformasjon:

 

Vår- og høstprogram er sendt alle medlemmer forut for hvert semester. På medlemsmøtene gis aktuell informasjon om kommende arrangementer og ledige plasser. Våre møter er også kunngjort ved notis i Drammens Tidende.

Våre hjemmesider, www.u3a.no, er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk.

 

Økonomi:

 

Medlemskontingenten er kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr gang for entré på medlemsmøter.

 

Regnskapet for 2016 viser følgende hovedtall (2015-tall i parentes):

 • Inntekter 168,- (753.419,-)
 • Kostnader 938,- (694.304,-)
 • Sum eiendeler 062,- (447.260,-)
 • Sum egenkapital 286,- (305.260,-)

 

Regnskapet viser at PUD er solid fundert med bl.a. kr 423.424,- i rørlige disponible midler.

 

Våre programsponsorer har vært:     Norli – KIWI – RSA Bil – AASS Bryggeri

                                                          Extra Servicepartner – Ødegaard.

Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte.

 

 

Drammen 31.03.2017

 

Liv Evju          Helge Solberg             Kine Langum              Anne Marie Halvorsen

 

Øivinn Saastad           Unni Kvan                 Per Fadum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

For å lese møte-referatet m/valg: Klikk her

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Et par bilder fra evenementet: Årsmøte apr 2017

 

Årsmøte 2017

Fra venstre: Formann Liv Evju, nestformann Helge Solberg og avtroppende formann i Valgkomiteen, Sverre Slovolden.