Foredrag                                  Foredragsholder

 

VÅREN 2001

 Sandemose og Borgen - to litterære størrelser                           Espen Haavardsholm

Det lystige liv i Drammen- "de gamle lystgårdene"                      Jo Sellæg

Norge og Sikkerhetsrådet                                                         Per Aasen

Du skal ikke stille spørsmål - et møte                                        Per Egil Hegge

med norsk helsevesen      

Mine år i Jugoslavia                                                                 Thorvald Stoltenberg 

 

HØSTEN 2001

 Genteknologi-nye muligheter, nytt dilemma                             Ole Johan Borge         

Eilert Sundt- Norges første samfunnsforsker                            Preben Munthe

Utfordring for Drammen Museum                                            Asmund Thorkildsen

Det postmoderne  menneske                                                  Trond Berg Eriksen

Førjulskonsert med klassiske toner                                          Anneli Reb Larsen

 

VÅREN 2002

Besteforeldrerrollen i vår tid                                                      Elin Austlid

Drammen mot 2011                                                                 Øystein Berg

Dramatiske opplevelser bak TV-kamera i Afrika                            Einar Lunde

Medienes makt                                                                          Arve Solstad

Humor i poesien                                                                        Tor Stokke

 

HØSTEN 2002

Mine år som president for                                                          Astrid Nøklebye Heiberg

Det Internasjonale Røde Kors                                                  

Verdikommisjonen-  et sosial-etisk eksperiment                             Thomas Chr. Wyller

Er Statskirkens dager talte ?                                                       Jacob Jervel

Peer Gynt i ord og toner                                                            Anneli R og Trond O Larsen

 

VÅREN 2003

Bragernesåsen -politisk fremsyn                                               Arne Kildebo

Forbrytelse og straff i Drammen                                               Christine Fossen

USA og verden etter 11 sept                                                    Svein Melbye

Opplevelser som politiker gjennom 3 år                                    Kirsti Kolle Grøndal

Menneskets fantastiske hjerne                                                 Terje Sagvollen

 

HØSTEN 2003

Kosthold i moden alder                                                              Kaare Norum

Fremtiden -en utfordring for alle.                                               Øystein Dahle

Er norsk industri i krise                                                             Yngve  Haagensen

Kongstanken                                                                            Tor Bomann- Larsen

 

VÅREN 2004

Helse og livskvalitet i eldre år                                                    Peter F Hjort

Utfordringer gjennom et langt liv                                               Kåre Willoch   

De store begivenheter på stjernehimlen                                     Knut Jørgen R Ødegaard

Miraklet i Sør Afrika. Fra Betlehem til Nelson Mandela                 Einar Lunde

 

HØSTEN 2004

Sigurd Ibsen og unionsoppløsningen  1905                               Lars Roar Langslet

Det nye Europa og vår sårbare verden                                      Thorbjørn Jagland

Kunst og kultur i Italia sp Toscana og Verona                            Trond Berg Eriksen

Musikk og Tanke                                                                    Wolfgang Plagge

Amerika og den øvrige verden- hva nå?                                    Svein Melby

 

VÅREN 2005

 
Sigurd Ibsen og unionsoppløsningen 1905                Lars Roar Langslet
Det nye Europa og vår sårbare verden                      Thorbjørn Jagland
Kunst og kultur i Italia sp Toscana og Verona            Trond Berg Eriksen
Musikk og Tanke                                                         Wolgang Plagge
Amerika og den øvrige verden – hva nå?                    Svein Melby
 

HØSTEN 2005

Kristendom og Islam- er en dialog mulig ?                                 Sigurd Osberg

Selvaktelse satt inn i en internasjonal sammenheng                   Eva Nordland

Mennesker med mangfold jeg har møtt                                     Odd Kjell Skjegstad

Norsk -et av verdens mest presise og nyanserte språk                Per Egil Hegge

 

VÅREN 2006

Det indre liv i fengslet                                                                Rolf B Wegner

Min russiske reise etter perestrojkan                                           Inger Tragethon

Niccolo Machiavelli Maktens mange ansikter                                 Trond Berg Eriksen

Ibsens kvinner                                                                          Gunhild Ramm Reistad

Den religiøse søken i vår tid                                                       Helge Hognestad

 

HØSTEN 2006

Høgskolen i Buskerud- en aktør for utv av regionen                    Kristin Ørmen Johnsen

Hvor går EU                                                                           Janne Haaland Matlary

Hvem taper/ hvem vinner på å skille stat og kirke                     Torstein Lalim

Hvorfor er det ikke fred mellom Israel! Palestina?                      Hilde Henriksen Waage

Noen lange og historiske linjer

 

VÅREN 2007

Ytringsfrihet  bør finne sted                                                       Per Edgar Kokkvold

Det handler om mennesker                                                        Thorvald Stoltenberg

Jag kommer av et brusande hav- om Evert Taube                        Odd Georg Murud

Norsk jødisk hverdagsliv gjennom150 år                                     Mona Levin

Møter.menneske, meninger                                                        Reiulf  Steen

 

HØSTEN 2007

Hvor ble det av hverdagsmenneske i historien                           Sølvi Bauge Sogner

Norge i 2050 Hvordan globale og lokale trender                        Eirik Newth

innen demografi. økologi og teknologi

vil snu hverdagen på hodet

Etikk og ansvar i vår tid                                                          Henrik Syse

Skred, ras og risiko internasjonale utfordringerer                       Kaare Høeg

 

VÅREN 2008

Hvordan mestre situasjonen når krisen rammer                         Thorvald Steen

Norsken i går- norsken i morgon                                               Sylfest  Lomheim

Hvor bra er den gamle hjernen                                                 Per O Andersen

Norsk Bistandspolitikk                                                             Sten Lundbo

Jakten fortsetter                                                                     Eva Joly

 

HØSTEN 2008

USA i en brytningstid                                                                Ole O Moen

Medias rolle i fremtiden                                                             Kåre Valebrokk

Det feilbarlige menneske                                                            Øyvind Kvalsnes

Genteknologi - trussel eller mulighet                                           Reidun K Sirevåg

 

VÅREN 2009

Milt liv som operasanger før og nå                                            Knut Skram

150 år med Darwin; må menneske sees i et nytt lys ?                 Dag O Hessen

Hva førte til finanskrisen og hva kan vi lære av den?                   Kristin Clemet

Kina -vår tids stormakt og utfordring                                        Henning Kristoffersen

Det nytter- rapport fra frontlinjene                                           Jan Egeland

 

HØSTEN 2009

Kan Nobels fredspris bringe fred på jord ?                                Geir  Lundestad

Helse, humør, alder                                                                Odd Grann

Det forpliktende, glade seniorliv                                               Ingeborg Moræus Hanssen

Etikkrådets arbeid og etiske retningslinjer                                 Hilde Jervan

for Stat. Pensj Utland

 

VÅREN 2010

Den nye Opiumskrigen                                                              Gunnar Filseth

Ett år med Obama                                                                      Bjørn Hansen

Svalbard og nordområdenes betydning for  Norge                         Sven O Fagernæs

Den ustoppelige Bjørnson                                                          Gunnild Ramm Reistad

Kvinnelige pionerer i menns verden                                            Gunnar Jerman

 

HØSTEN 2010

Ole Bull. Endrøm om udødelighet                                              Harald Herresthal

Ida  - en slektning av oss                                                         Jørn Hurum   

(PUDs 20 års jubilum)

Israel og palestinerne i uforsonelig  naboskap                           Tryggve Tellefsen

Om Arne Næss Dyp glede                                                       Per Ingvar Haukeland

 

VÅREN 2011

Vi lever nødvendigvis ikke lengre, men dør sunnere             Janett og John Kaggestad  

Kriminalitetens utvikling og poitiets rolle frem mot 2020        Finn Abrahamsen

Kunstens linjer fra 1990 og frem til i dag                             Marit Sundet

Om å eldes med ynde                                                       Per Anders Nordengen

Hva er sant og hva er usant om antioksydanter?                  Rune Blomhoff