Styret 1999 - 2000                                                Styret 2000 - 2001

Leder: Nils Aksnes                                                 Leder: Aasmund Fjeld

Nestleder: Randi Røkaas Nielsen                             Nestleder: Karoline Bakken

Sekretær: Kjell Thoen                                            Sekretær: Kjell Thoen

Kasserer: Kathleen Døssland                                  Kasserer: Kathleen Døssland

 Styremedlem: Grethe Wisthner, repr. fra FU            Styremedlem: Tove Ortun, repr. fra FU

Varamedlemmer: Sten Bille, Aagot Friis Flottedal     Varamedlem: Nils Aksnes, Lars Grov

 

 

Styret 2001 – 2002                                                  Styret 2002 – 2003   

Leder:                    Aasmund Fjeld                                 Leder:                    Anne Grethe Brekke-Hansen

Nestleder:               Anne Grete Brekke-Hansen                 Nestleder:               Aasmund Fjeld

Sekretær:               Kjell Thoen                                      Sekretær:               Nils John Horne

Kasserer:                Kathleen Døssland                             Kasserer:                Helga Foss

Styremedlem:          Bjørn Brennsvik, rep. fra FU                Styremedlem:         Reidun Weaas, rep. fra FU

1. varamedlem:       Nils John Horne                                1. varamedlem:       Bjørg Vinje      

2. varamedlem:       Helga Foss                                       2. varamedlem:                Åmund Bjelland

 

Styret 2003 – 2004                                                   Styret 2004 – 2005   

Leder:                    Anne Grete Brekke-Hansen                         Leder:                Anne Grethe Brekke-Hansen

Nestleder:               Åmund Bjelland                                        Nestleder:          Åmund Bjelland

Sekretær:               Nils John Horne                                       Sekretær:            Nils John Horne               

Kasserer:                Helga Foss                                              Kasserer:             Helga Foss

Styremedlem:         Reidun Weaas, rep. fra FU                          Styremedlem:      Reidun Weaas, rep. fra FU

1. varamedlem:                Bjørg Vinje                                    1. varamedlem:     Bjørg Vinje      

2. varamedlem:                Alf Skogly                                     2. varamedlem:     Sverre Slevolden

 

   Styret 2005 – 2006                                                   Styret 2006 – 2007   

Leder:                    Torill Freyer                                                            Leder:             Sverre Slevolden

Nestleder:               Jon Aashamar                                                       Nestleder:          Jon Aashamar

Sekretær:                Nils John Horne                                                    Sekretær:            Bjørg Vinje         

Kasserer:                 Helga Foss                                                           Kasserer:             Ragnhild Holmen

Styremedlem:          Reidun Weaas, rep. fra FU                                     Styremedlem:        Reidun Weaas, rep. fra FU

1. varamedlem:                Bjørg Vinje                                                          1. varamedlem: Gro Helgeland

2. varamedlem:                Sverre Slevolden                                                 2. varamedlem:                Sven Chr. Enger

 

 

Styret 2007 – 2008                                                     Styret 2008 – 2009   

Leder:                    Sverre Slevolden                                                 Leder:                Sverre Slevolden

Nestleder:              Jon Aashamar                                                      Nestleder:          Knut Ivarsson

Sekretær:              Bjørg Vinje                                                          Sekretær:     Jon Aashamar 

Kasserer:               Ragnhild Holmen                                                 Kasserer:         Ragnhild Holmen

Styremedlem:        Reidun Weaas, rep. fra FU                                      Styremedlem:   Reidun Weaas, rep. fra FU

1. varamedlem:                Gro Helgeland                                                      1. varamedlem:    Bente Brudevoll

2. varamedlem:                Sven Chr. Enger                                                    2. varamedlem:   Gro Helgeland

 

 

Styret 2009 – 2010                                                        Styret 2010 – 2011   

Leder:                    Knut Ivarsson                                                        Leder:                    Frank E. Andersen

Nestleder:              Sven Petter Arnesen                                                Nestleder:               Sven Petter Arnesen

Sekretær:              Jon Aashamar                                                       Sekretær:                Ulf Borgen

Kasserer:               Bente Brudevoll                                                     Kasserer:                 Bente Brudevoll

Styremedlem:        Anne Marie Gjems, rep. fra FU                                   Styremedlem:         Anne Marie Gjems, rep. fra FU

1. varamedlem:                Ulf Borgen                                                          1. varamedlem:                Sverre Slevolden

2. varamedlem:                Sverre Slevolden                                                 2. varamedlem:                Anne Marie Halvorsen

Styret 2011 - 2012                                                                         Styret 2012 - 2013

Leder:                    Frank E. Andersen                                            Leder Frank E. Andersen*/Sverre Slevolden

Nestleder:               Sverre Slevolden                                              Nestleder                Sverre Slevolden

Sekretær:                Ulf Borgen                                                      Sekretær:                Ulf Borgen                    

Kasserer:                 Kine Langum                                                  Kasserer:                 Kine Langum

Styremedlemmer      Anne Marie Halvorsen,                                     Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Helge A. Solberg, Liv Evju  

                              Helge A. Solberg, Liv Evju                                 * død

 

Det gamle og det nye styret april 2011

Fra ve.: Sverre Slevolden, Sven Petter Arnesen, Frank E. Andersen, Liv Evju, Helge A. Solberg, Reiulf S. Wilhelmsen (Revisor), Kine langum, Bente Brudevoll.

Foran: Ulf Borgen

Styret 2013/14

Leder:         Sverre Slevolden

Nestleder:   Ulf Borgen

Sekretær:   Liv Evju

Kasserer:    Kine Langum

Styremedlemmer: Anne MArie Halvorsen, Helge A. Solberg, Svein Jacobsen

 

Styret 2014/15

Leder:         Liv Evju

Nestleder:   Ulf Borgen

Sekretær:   Svein Jacobsen

Kasserer:    Kine Langum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Helge A. Solberg,  Eldbjørg Johansen

 

Styret 2015/16

 

Leder:         Liv Evju

Nestleder:   Ulf Borgen

Sekretær:   Eldbjørg Johansen

Kasserer:    Kine Langum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Helge A. Solberg,  Per Fadum

Styret 2016/2017

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Sekretær: Per Fadum

Kasserer: Kine Langum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Øivinn Saastad, Unni Kvan.

Styret 2017/2018

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Sekretær: Per Fadum

Kasserer: Kine Langum

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Øivinn Saastad, Unni Kvan.

 Styret 2018/2019

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Sekretær: Per Fadum

Kasserer: Øivinn Saastad

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Brit Standnes, Wencke Kullmer

Styret 2019/2020/2021

Leder: Liv Evju

Nestleder: Helge Solberg

Sekretær: Per Fadum

Kasserer: Øivinn Saastad

Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Brit Standnes, Wencke Kullmer