(Sverre Slevolden) Pensjonistuniversitetet i Drammen har lagt nok et tiår bak seg. De første tiårene (1990-2000) er redegjort for i en fyldig beretning. Fra denne tar vi bare med at ideen om en forening for seniorer opprinnelig kom fra Frankrike, den spredte seg raskt til flere europeiske land og det første pensjonistuniversitet ble startet i Oslo i 1982.

Forfatteren Sverre Slevolden, mangeårig formann og støttespiller for Pensjonistuniversitetet i Drammen

 

En initiativrik Aagot Friis Flaatedal med god hjelp av Folkeuniversitetets studierektor Grethe Wistner fikk etablert en idegruppe som sammen startet Pensjonistuniversitetet Drammen (PUD) 8. oktober 1990. Det ble en suksess fra første stund og som fortsatt seiler i god medvind etter nå 20 år. En kortfattet oppsummering av det andre tiår følger.

Ledelsen.

PUD ledes av et styre på 6 personer som velges på årsmøtet i mai, i tillegg utnevner Folkeuniversitetet 1 representant. Styresammensetningen gjennom de siste 10 år fremgår av vedlegg

Aktiviteten gjennom de siste tiår.

- Foredragene ( 9 i året ) Se vedlegg 2 )

- Litteraturseminarer ( 2 i året med rundt 20 deltagere )

- Aktuell debatt ( 2 i året med rundt 10 deltagere)

- Dagsturer ( 2 turer i året med buss og 50 deltagere)

- Utenlandsturer ( Økende interesse, siste to år til Istanbul og Portugal )

- Bedriftsbesøk ( tatt opp de siste 5 år , til sentrale bedrifter i Drammen og Lier)

- Teater-, konsert- og/eller operabesøk ( 2-4 besøk i året med buss og 50 deltagere)

 

Foredragene.

Foredragene er PUD`s hovedaktivitet. De spenner over et meget bredt område som det går frem av vedlegg 2. Målet er hele tiden å få engasjert toppkvalifiserte personer med god formidlingsevne. Vi møter alltid stor velvilje i kontakten med potensielle foredragsholdere.

Spørsmålsrunden etter foredragene er alltid et interessant innslag i møtene. 

Medlemstall/Fremmøte/Økonomi.

Over denne tiårsperioden har medlemstallet økt fra ca. 150 til nå over 300.

Årsavgiften har i hele perioden ligget på kr. 300 pr. år.

Fremmøte på foredragene ligger på rundt 200, og med dette er PUD byens mest aktive forening.

Med høyt medlemstall, samt betydelig deltagelse på møtene også fra ikke-medlemmer, og med noe støtte til program og annonsering fra firmaer og bedrifter er økonomien god.

 Litteraturseminar og Aktuell Debatt.

Disse gruppeaktivitetene er svært populære og er en verdifull del av den totale aktiviteten.

Vi har hele tiden hatt gleden av å ha engasjerte og kunnskapsrike ledere av gruppene.

 

Møtelokalet.

Foreningen har i hele denne perioden holdt til i Normisjons lokaler på Høytorvet.

Lokalene er velegnet både for foredragene og gruppeaktivitetene.

Storsalen har plass til 300 personer, teknisk utstyr har gradvis blitt forbedret og fungerer meget bra. Samarbeidet med husets ledelse er den aller beste.

 

Sluttkommentar.

Styret i jubileumsåret vil takke hver enkelt for helhjertet oppslutning om alle aktiviteter,

og for den økonomiske støtten fra firmaer og bedrifter.

Vi går med optimisme inn i PUD`s tredje tiår