Artikkelindeks

 

F: KULTUR og MILJØ                    

 Etter at kommunen valgte å bygge ut frivillighetssentralene med en felles koordinator for hele kommunen, har samspillet mellom organisasjonene og kommunen blitt stabilt og stadig mer positivt.

 

Frivillige organisasjoner og andre bruker lokaler på seniorsentrene gratis mot å samarbeide med ansatte og andre frivillige om middagsservering og kaffestunder, det arrangeres klubbkvelder og kulturkvelder. Turistforeningen, idrettslag og andre frivillige foreninger får årlig støtte til å drive sin virksomhet med faste formiddagsturgrupper, det være seg for eldre eller innvandrergrupper, for bevegelses- og utviklingshemmede. Og frivillighetssentralen forbereder nå sitt jubileum med nye, aktive løsninger. Dette er forebyggende trivselstiltak der kommunen med små basisbevilgninger ser at de får mye igjen.

 

Kulturtiltakene som er nevnt foran har som viktig forutsetning at tiltakene skjer i nærmiljøet. 

 

Seniorsentrene, kantiner og kafeteriaer, bydelshus, menighetshus, skoler, bibliotek, idrettshaller er i flittig i bruk som lokale kulturarenaer. Dette er ”kortreist kultur” og bidrar til at folk kan komme til kulturplassene uten økt miljøbelastende transport.

 

Byen har regulert spesielle områder til miljøgater for at gamle og unge skal kunne kjenne seg igjen, og ha noe å vise til et økende antall turister. Dette gjelder gater med helhetlig miljø av hus fra før bybrannen, drammenshus, biedemeierstrøk, funkishus og andre gjennomført trivelige miljøer.

 

Eksempler på gode bymiljø for eldre er spaserveier sommer som vinter i Hamborgstrømskogen og Bragernesåsen. Isfrie torg og gågater, preparerte lysløyper om vinteren, dessuten idrettshaller som også er tilgjengelige for eldre med innendørs ”spaserveier” vinterstid, har alt sammen vist seg å være gode møteplasser.

 

Det er etablert belyste rullestol- og spaserveier rundt Stordammen på Konnerud som i alle andre bydeler. Fortau og gangstier i sentrum og i bydelene brøytes og strøs samtidig med kjørebanen.

 

Vår fremste kulturinstitusjon Drammens Teater har fått Tilgjengelighetsprisen for sin elegante måte å skaffe universell tilgjengelighet til samtlige losjerader på, uten å ødelegge byggets verneverdige utseende. Dette som det siste av samtlige offentlige og halvoffentlige bygg.

 Pensjonistkinoer, gallerier og museer blomstrer. Disse institusjonene har sett verdien i å markedsføre varierte formiddagstilbud.

 Etter kinesisk mønster er det populære lekeområdet for barn i byparken blitt utvidet med apparater til fysisk trening for voksne.

 

Pensjonistuniversitetet gjør for øvrig fortsatt en viktig jobb.

Det har nå 2036 medlemmer og formannen heter Tore Opdal Hansen.

 

Vi gratulerer!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3