Artikkelindeks

 

E: SAMFERDSEL

 

Sentrum er lett tilgjengelig sommer som vinter for alle aldersgrupper. Sentrumsnære parkeringshus med helautomatisk parkering av din bil gjør parkeringen problemfri.

 

Modellen er ”Drammen i 2 etasjer” etter ”Torget Vest-konseptet”:

Sentrumsnære parkeringshus med overbygd gangbro over gateplan til forretningssentra, NSB, kommunal administrasjon, teater, bibliotek, restauranter og kafeer, forretninger og servicebedrifter.

 

Drammen Sentrum har 2 etasjer: kollektivtrafikken på bakkeplan og fotgjengere i ”annen etasje”. Sommer som vinter kan man ferdes tørt og varmt. Ordningen har stort sett fjernet privatbilen fra selve bykjernen og har vist seg å være en gunstig ordning for publikum og handelsstanden.

 

For bydelene mer perifert er det bygget romslige parkeringshus.

Nye kredittkort har køfri funksjon og erstatter bussbillett på shuttle-busser.

 

Busser og drosjer har egne kjørefelt i alle gjennomfartsårer. Bussrutene er delt opp med snuplasser både på Bragernes og Strømsø. Det er opprettet en egen bussrute som betjener sentrumsområdene via de ytre broene i øst og vest. Alle busser har 10 minutters rute.

 

Datastyrt drosjetrafikk garanterer at ingen drammenser venter lenger enn 10 minutter på ledig drosje og dette har erstattet mye av privatbilismen.

På iPhone X og andre mobiltelefoner fins et oversiktskart over Drammen der drosjenes aktuelle posisjon vises. Røde drosjer er opptatt, grønne er ledige eller har ledige plasser. Et trykk på skjermen på nærmeste ledige drosje – og drosjesjåføren svarer.

 

Alle biler har i flere år brukt brenselceller som energi. (El-biler var et blindspor i vårt klima.)

 

En «Fløybane» fra Strømsø sentrum til Konnerud sentrum er bygget, med små matebusser som har hyppige avganger i begge ender. Den store «Konnerudnedføringen» ble skrinlagt til fordel for en enklere forbindelsesvei.

 

Mange eldre benytter sykkel på de opparbeidede sykkelveiene. Her er det også gangveier med innlagte treningspunkter. Til Konnerud er det laget et sykkeltrekk opp bakken i gangveien. Sykkel- og gangveien har skikkelig belysning og er overbygget for at drammenserne kan sykle i regn eller vinterstid. Det er bredere fortau på Holmen/Strømsø-brua for myke trafikanter etter mønster av gang- og sykkelbanen på Øvre Sund bru.

 

De som av forskjellige grunner ikke kan sykle, gå eller komme seg ut med kollektive tilbud, kan bestille hente- og bringetjenesten fra nærmeste Seniorsenter.

 

Fra Lierstranda og Glassverket til Hokksund trafikkerer hurtigbåter (svevebåter) på begge sider av elven hele året.

 

Skipsleden i fjorden holdes isfri med ny teknikk. Det er bygget store, flytende kaier og godsterminaler utover fra Holmen, og trafikken har økt betraktelig. Drammen havn er fortsatt godt lokalisert for sjøtransport til og fra Østlandet syd-vest i forhold til det nordiske triangel: Oslo – Stockholm – København. Havnen har ivaretatt en samfunnsbyggende rolle ved å legge forholdene til rette for nytt næringsliv i Drammen. En omfattende cruise- og fergevirksomhet har gitt god økonomi til flere virksomheter.