Artikkelindeks

 

D: HELSE

 

I løpet av de siste 25 årene har begrepet ”pensjonist” endret seg.  Generelt er 60 – 85 åringer langt mer ungdommelige i dag.

I arbeidslivet er diskriminering av eldre slutt. Det er lenge siden arbeidstagere måtte slutte pga. alder. Alle kan jobbe så lenge de føler det naturlig slik det var for politikere og selvstendig næringsdrivende allerede for 25 år siden.

 

Det tidligere Drammen Sykehus, nåværende ”University Hospital Drammen” (UHD) ble for få år siden verdenskjent da forskere fant en effektiv behandling av Alzheimers sykdom. Dette skjedde i et samarbeid med ”Papirbredden Senter for Fremragende Forskning” (PSFF). Disse to institusjonene er blitt drivkraften i kunnskapsindustrien i Lier - Drammen – Eiker – Kongsberg.

 

Sykehuset hevder seg internasjonalt også på områder som billeddiagnostikk, sykepleie, kreftbehandling, psykiatri, geriatri, katastrofemedisin og rusmiddelavhengighet.

 

Etter planlagt utvidelse av Drammen Sykehus i 2014 – 2022 ble tomten på og omkring Waagaardsløkka likevel ansett uhensiktsmessig og nytt sykehus ble bygget i 2018. Etter mye om og men ble Ytterkollen valgt. Eiker er innlemmet i Drammen.

 

Den kommunale ledergruppen i Drammen kommune har funnet en ledelsesmodell for sykehuset som er helt unik. Ledestjernen er fortsatt ”Pasienten i sentrum” Det er kvalitetssikring i alle ledd. Pasientene har sin faste lege og fast sykepleier som primærkontakter. 

 

Psykiatrien er integrert i sykehuset. Det er gjort store medisinske fremskritt i behandlingen og man kan ikke skille kropp og sjel, i hvert fall ikke på denne siden av evigheten.

 

Økonomien er ikke lenger noe problem. Bevilgninger over statsbudsjettet og donasjoner på sosiale media, samt et fond opprettet av fornøyde pasienter sørger for det. På grunn av stor forskningsaktivitet og fordi sykehuset ligger i øverste sjikt kvalitetsmessig, behandles pasienter fra hele verden.

 

I hver bydel er det et lege/helsesenter som er sykehusets forlengede arm. De bemannes av allmennpraktikere og spesialister fra sykehuset ved behov. Legesentrene består av bl.a. Forebyggende avdeling med Smittevernkontor, Helsestasjon for Barn og Ungdom og Helsestasjon for Eldre som i denne sammenheng defineres som personer over 60 år.

 

Helsestasjon for Eldre er opprettet i tett samarbeid med Geriatrisk avdeling og seniorsentrene. Personalet omfatter både leger, fysioterapeuter og sykepleiere som er spesialutdannet innen geriatri. Dessuten psykologer, tannleger og andre som har spesialkompetanse. Målet er å holde eldre friske lengst mulig.

 

De som har behov for hjemmesykepleie får denne via Helsestasjon for eldre. En del konsultasjoner med lege og sykepleier skjer ved hjelp av den tredimensjonale bildetelefonen iPhone X.

 

Ambulanser og legevaktsleger har kameraer som kan sende tredimensjonale opptak til sykehusets spesialister for å få eksperthjelp der og da.

 

At sykehus og helsestasjoner er blitt langt mer effektive enn tidligere kommer særlig pasientene til gode. Ofte kan man nå helbrede/lindre ved tilstander der man for 25 år siden var hjelpeløs. Som nevnt er Alzheimers sykdom overvunnet. Kreftsykdommer, som igjen mest rammer eldre, er det langt på vei mulig å helbrede. Leddgikt og hjertesykdommer og en rekke andre kroniske lidelser er delvis beseiret.