Artikkelindeks

 

C: BOLIGFORHOLD

Alle i Drammen er sikret en plass på et sykehjem eller en institusjon dersom de av helsemessige årsaker velger ikke å bo hjemme.

 Sykehjemmene kan ta imot dagpasienter, korttids - eller langtidspasienter. Det er enkeltrom på alle sykehjem og dobbeltrom for ektepar eller samboere som velger å bo sammen sine siste år.

 

De aller fleste eldre bor fortsatt i samme bolig som de har gjort de siste 25 år og får de tjenenester som de har krav på fra kommunen. Husbanken har utvidet sine tilskuddsordninger slik at eldre boliger og blokker har fått installert heis. I boligbygg som tidligere var svært lite tilgjengelig uten heis er det nå full tilgjengelighet. Det offentlige har erkjent at kostnader til heis – selv i lavblokker er rimeligere enn institusjonsplasser.

 

Bygg har lang levetid og nå i 2036 er to tredjedeler av boliger som vi har behov for fremover, allerede bygget. Dette betyr at flere hjelpetrengende eldre som ønsker å bo hjemme, nå får anledning til dette.

 

Den kollektive dugnadsinnsats som var i etterkrigsårene har på ny gitt inspirasjon til opprustning av den eldre bebyggelsen. Dette har ikke bare økt bokvaliteten, men også styrket følelsen av aktivt eierskap til eget hjem og boområde. Din bolig er blitt din fremtidige eldrebolig og har livsløpsstandard.

 

En del har valgt å selge sine villaer for å flytte i leiligheter. Leilighetene er bygget i bynære områder langs elven og fjorden.

 

Noen leiligheter er bygget som private kollektiver hvor man kan kjøpe seg en leilighet med bad, men med felles kjøkken og omsorgstjenester. Her er det ansatt kjøkkenpersonale og vaktmester, samt helsepersonell som kommer ved behov. Flere eldre liker denne formen for bolig. Det gir tilstrekkelig privatliv, men hindrer ensomhet og utrygghet. Tjenestetilbudene er best i tettsteder.

 

Det er bare ett telefonnummer for alle tjenester for eldre, så som

vaktmestertjenester, datahjelp, brannvarsling, legehjelp eller innkjøpstjenesten (levering av varer på døra).