Artikkelindeks

 

A: TRYGGHET i HVERDAGEN

 

Drammen kommune legger stor vekt på forebyggende arbeid og fremmer tiltak som gjør at innbyggerne holder seg friske og aktive.

Det er trygt å være eldre i Drammen.

 

I 2036 har alle eldre:

Noe å leve av – dvs. materiell trygghet. Ingen trenger å engste seg for morgendagen.

    Noen å leve med – dvs. et sterkt sosialt nettverk.

Noe å leve for – dvs. føle seg verdifull og være en del av samfunnsfellesskapet.

 

Som følge av Samhandlingsreformen (som ble innført allerede i 2012) har det utviklet seg et nært samarbeid mellom helseetaten, de sosiale service-funksjonene og den enkelte. I 2036 fungerer dette upåklagelig slik at eldre føler trygghet og trivsel i sin hverdag. Drammen har i tillegg en omfattende Kommunal Handlingsplan når det gjelder omsorg for eldre personer. Planen er vedtatt av Bystyret og er forpliktende for de styrende organer. Planen revideres hvert femte år og forventes å bli revidert før kommunevalget i 2037.

 

I tillegg til kommuneplanen har alle eldre over 75 år en Individuell Handlingsplan som er utarbeidet av kommunens sosiale service i samarbeid med den enkelte og frivillige organisasjoner og som oppdateres årlig eller så ofte det er behov. Handlingsplanen omfatter regelmessige besøk av helsepersonell som er behjelpelig med anskaffelse av tilpassede hjelpemidler, besøksvennetjenester, telefonkontakter, planlegging av aktiviteter i hjemmene og i samfunnet for øvrig. Hvis den eldre ønsker det, er det mulig å få ledsager med på kirkebesøk, fotballkamper, svømming, ferieopphold m. m.

 

En slik plan gir trygghet og viser seg å motvirke ensomhet og passivisering.

 

Eldre er en stor og viktig ressursgruppe for byen. De er valgt inn i styrer i kommunen og i næringslivet. Eldre benyttes hyppig som konsulenter og idébank både av private og kommunen. Personer som trenger eldres ekspertise henvender seg regelmessig til foreningen ”For eldre – Av eldre – For alle” (FAF).

 

Eldreombudet fungerer som pådriver i tiltak som gagner de eldre:

 

      Sentrum er godt belyst med blendefri, fargeriktig belysning slik at   fotgjengere og kjørende er godt synlig. Det er trygt for eldre å ferdes ute,      selv når det er mørkt.

 

      Alle utstående og opphøyde kanter og fortauskanter samt alle rundkjøringer er godt merket og refleksbehandlet og belyst.

 

      Alle klær for utendørsbruk er refleksbehandlet fra produsent.

 

      Bilen har sensorer som automatisk stopper bilen dersom en person kommer     innenfor en bestemt avstand fra bilens front.

 

      Politiet er godt synlig i byen og patruljerer dag og natt til fots i sentrum og   på steder der eldre ferdes.

 

Via tilkalling med den individuelle GPS kan politiet enkelt kontaktes. Alle eldre har en GPS med samordnete telefonnummer for politi, brannvarsling, legehjelp.