Hilde Diesen:Sjakk

 Pensjonistuniversitetet i Drammen - Fremtidsverksted 

Pensjonistuniversitet i Drammen mottok den 7. sept. 2011 fra Drammen kommune ved Inger Gjønnes en invitasjon til å delta i arbeidet med å lage en ny bystrategi for Drammen i perioden 2013-2036.

 

Pensjonistuniversitetet takket med glede ja til å delta i Fremtidsverkstedet.

 

Det ble opprettet en prosjektgruppe med følgende medlemmer:

 Frank E. Andersen, Ina Baumann, Robert Bjørka, Ulf Borgen,

Liv Evju, Kine Langum, Ingrid Lycke Ellingsen, Sverre Slevolden, Bjarne Stabæk og Søren W. Thorne.

 

For oss har det vært naturlig å tenke spesielt på vår egen gruppe; mennesker som på grunn av alder har sluttet i arbeidslivet.

 

Vi valgte å forutsette at Drammen har en blomstrende økonomi, at byen har gode ledere som tenker visjonært, helhetlig og kreativt – og som har kjennskap til gamle Drammens egenart og historie.

 I vår besvarelse må leseren sette seg inn i tidsmaskinen og trykke på knappen for 2036!