Årsmøtet 10. februar 2015 valgte Tore Lindholt som leder. Lindholt er først og fremst kjent som administrerende direktør i Folketrygdfondet fra 1990 til 2004, og som direktør i Norges Statsbaner, i to perioder som fungerende generaldirektør. Han var politisk sekretær i Samferdselsdepartementet fra 1976 til 1978 under statsråd Ragnar Christiansen. Han har også vært amanuensis ved Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
Tore Lindholt har vært medlem av flere offentlige utvalg. Fra 1969 til 1971 var han formann i Norske Sosialøkonomers Forening og fra 2008 til 2013 formann i Statsøkonomisk Forening.
I 2005 utgav Lindholt boken "I pengenes rike". Her forteller han om sitt syn på utviklingen i det norske næringslivet og aksjemarkedet i hans tid som direktør i Folketrygdfondet.