Postadresse: Postboks 394, 2001 Lillestrøm
epostadresse:
Internettadresse: www.sul.u3a.no
Org.nr.:987 628 693

Årsmøtet 10. februar 2015 valgte nedenforstående tillitspersoner. Styret skal ifølge vedtektene konstituere seg selv og utpeke nestleder, sekretær og kasserer. Tilsvarende vil gjelde for Kunst- og kulturkomiteen, Reisekomiteen og Komité for historie, samfunn og vitenskap.

Styret
Tore Lindholt
leder
tlf. 63 84 02 67
e-post:
   
Gordon Christensen  
Pål Sørensen,
nestleder
Gordon Christensen
sekretær
Tor Arnessen
kasserer
 
Eugen Landeide  
Annemor Berg
styremedlem
Anna Kristine Jahr Røyne
varamedlem
Eugen Landeide
varamedlem
 
       
Kunst og kulturkomitén      
Kirsti Ekker Larsen Kirsti Ekker Larsen
leder
tlf. 995 15 778
e-post:
 
 Lut Sercu,  
Marit Kvien Lut Sercu Kirsten Tofthagen
varamedlem
 
       
Reisekomiteen      
Wenche Wirum
leder
tlf.: 979 51 241
e-post:
 
Wenche R. Wirum,      
Anne Marie Barken Erna Slora  
Anne Marie Barken Erna Slora Rønnaug Bogstad
varamedlem
 
       
Komité for historie, samfunn og vitenskap    
Birger Larsen Birger Larsen
leder
tlf.: 901 04 764
e-post:
 
Else-Mari Kvarberg Terje Lund   
Else-Mari Kvarberg Terje Lund Tor Nakstad
varamedlem
 
       
Nettredaktør      
Eugen Landeide    
Eugen Landeide Jan Erik Aamillom
varamann
   
       
Revisorer      
Gustav Gustavsen    
Gustav Gustavsen Knut Haugen    
       
Valgkomité      
 
Anne Teigen Olav Romundstad Jan K. Kristensen