Postadresse: Postboks 394, 2001 Lillestrøm
epostadresse:
Internettadresse: www.punr.no
Org.nr.:987 628 693


PUNRs styre året 2011.

Erik Hernes

 

 

 

Erik Hernes
leder

 

     
Olav Romundstad Gordon Christensen Knut Haugen
Olav Romundstad
nestleder
Gordon Christensen
sekretær
Knut Haugen
kasserer
     
Jan Kristensen Randi Haukland Eugen Landeide
Jan Kristensen
styremedlem
Randi Haukland
varamedlem
Eugen Landeide
varamedlem/webredaktør


Kunst og kulturkomitéen

Else-Mari Kvarberg

 

 

 

 

Else-Mari Kvarberg
leder

 
Nora Thieme Hilde Rønneberg Christensen Marit Pentzen
Regina Else Post Hilde Rønnestad Marit Pentzen
varamedlem


Reisekomitéen

Tor Lynne

 

 

 

Tor Lynne
leder

   
Kjellaug Nystrøm Brit Thoresen Anne Marie Barken
Kjellaug Nystrøm Brit Thoresen
 
Anne Marie Barken

Revisorer    
Roolf Larsen  
Rolf Larsen   Arne Wold

Valgkomite
Marie Boorthen Anja Romundstad
Marie Borthen Anja Romundstad Marit Nodeland