Arkiv om SUL

Linken "Årsmøtepapirer" nedenfor lister opp årsmøtepapirer fra
etableringen av Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike i 1993.
Årsmøtepapirene innholder styrets årsberetning, økonomi og
protokoller fra årsmøtene. Foreningen endret navn i 2014 til
Senioruniversitetet i Lillestrøm.
Ellers finnes mer detaljert informasjon fra senere år om styrer mv.