Møtedagene høsten 2021

 • 7. september + årsmøte (utsatt fra mars)
 • 12. oktober
 • 16. november
 • 14. desember

Møtedagene våren 2022

 • 18. januar
 • 15. februar
 • 15. mars + årsmøte
 • 26. april

Møtedagene høsten 2022

 • 20. september
 • 18. oktober
 • 15. november
 • 13. desember