ALL  Grenlands program blir sendt ut elektronisk til medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse.

For å redusere foreningens administrative kostnader og derved utsette en forhøyelse av kontingenten, blir programmet fordelt elektronisk til medlemmer som har oppgitt en e-postadresse. Per i dag når vi nesten 80 % av medlemmene gjennom e-post. På denne måten vil vi kunne redusere kostnader til trykking og distribusjon av programmer og årsmøtepapirer. Papirversjonen blir bare sendt til dem vi ikke har e-postadresser til.

ALLs program vil være mulig å skrive ut i samme format som tidligere. Som tidligere vil også all informasjonen legges ut på hjemmesidene.

I forbindelse med denne omleggingen har vi gått gjennom medlemsarkivet og de e-postadressene vi har fått oppgitt av medlemmene. Der vi har fått én e-postadresse for et par, har vi benyttet denne for begge. Noen vil derfor motta 2 e-poster som er identiske.

 

Med hilsen

Styret i ALL Grenland