ALL Grenland har laget en egen hjemmeside som du finner på www.u3a.no

Her finner du halvårsprogrammet og referater fra medlemsmøtene. I tillegg legges det ut annen informasjon som for eksempel endringer i programmet og detaljer om turopplegg.

Som en service overfor medlemmene som ønsker det, vil vi informere via e-mail om slike endringer på hjemmesidene.

Er du interessert i dette så send en e-mail til

Vi har nå e-postadresser til nær 200 av medlemmene, men tar gjerne imot flere.

For dem som ikke ønsker en slik ordning, vil det ikke bli noen forandring fra hvordan dette gjøres i dag.