To av møtene avholdes i Ælvespeilet i Porsgrunn og to av møtene avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsesbesvær.

Porsgrunn har et parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i ordningen og parkere riktig.

I Skien er det derimot gode parkeringsmuligheter.