ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2020, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.  Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.  

Viktig beskjed til medlemmene: 

På grunn av regelen om en meters avstand har vi ikke lov til å ha fler enn 120 personer på møtene våre.
Det betyr at vi må ha forhåndspåmelding til alle møtene i høsthalvåret med navn og telefonnummer til alle som melder seg / blir påmeldt.


Påmelding helst epost eller sms til Unni Holt Holgersen, epost: tlf. 986 20 592

Medlemsmøter:

22. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00
Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon? 
v/ spesialrådgiver / cand.polit Gro Skaaren-Fystro
Fra kl 12.30 Årsmøte – utsatt fra 17. mars 2020

Påmelding til septembermøtet fra kl.09.00 fredag 11. sept. til kl. 20.00 fredag 18. sept.


13. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00 
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. 
v/ dosent emeritus Runar Bakken

Påmelding til oktobermøtet fra kl. 09.00 fredag  2. okt.  til kl. 20.00 fredag  9. okt.


17. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00 
Med piano gjennom musikkhistorien. 
v/ cand.philol og musikklærer Cato Thingvald

Påmelding til novembermøtet fra kl.09.00 fredag  6. nov.  til kl. 20.00 fredag 13. nov.


08. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00. 
Korleis kan eg vite at ei bok er god? 
v/ litteraturjournalist i NRK Marta Norheim  Musikk og allsang 
Vi serverer kaffe, snitter og kake   Entré kr 300   
 
Bindende påmelding til julemøtet fra kl. 09.00 mandag  30. nov. til kl 20.00 lørdag 5. des.
 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.
 

Ønsker du å skrive ut vårprogrammet for ALL Grenland, laster du ned programmet ved å trykke HER og siden skrive ut.

Har du skriver med mulighet for å skrive på begge sider av arket, velger du breddeformat og merker av "dobbelsidig" og "vende på kortsiden". Betegnelsene kan være litt forskjellige avhengig av hvilken skriver du har.

 

Hilsen

Patricia Flor
Nettansvarlig ALL Grenland

Ved en beklagelig feil ble møtedatoene for styremøtene lagt ut istedenfor datoene for medlemsmøtene. Her er de riktige datoene.

Møtedagene våren 2021 (revidert 26.08.2020)

 • 19. januar
 • 16. februar
 • 16. mars (medlems-/årsmøte)
 • 20. april

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2020, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre. Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

21. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300
Pressens rolle i dagens samfunn
v/ sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen


18. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 -– 1300
Hva skal vi svare våre barn når de spør om
miljøutfordringene?
v/ professor i filosofi Arne Johan Vetlesen


17. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300  Avlyst
Vann – verdens viktigste ressurs
v/ cand. real. limnolog og senior miljørådgiver Espen Hoell
Fra kl. 1230 Årsmøte
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må sendes styret v/leder Kari Bosheim innen 18. februar.


21. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300 Avlyst
Ars longa, vita brevis – Mitt liv med kunst og kunstnere
v/ forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø


Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2019,
med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.
Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde
medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om
medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i
møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

10. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

EU- vår fremtid
v/ journalist Sten Inge Jørgensen  

15. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

Supervulkaner
v/ geolog Bjørn Tore Larsen

Ekstraordinært årsmøte fra kl 13.00  

26. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

Hvordan skal vi få ned klimautslippene?
v/ direktør Kristin Halvorsen, CICERO

10. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00

Familien Ibsen
v/ litteraturviter og førstekonservator NMF Jørgen Haave

Musikk og allsang
Vi serverer kaffe, snitter og kake
Entré kr. 300 

Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms,
i perioden 1.- 8.desember til Gunnar Hopen,
e-post: , tlf. 971 44 149.

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin
vurdering anledning til å stenge dørene.
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2019, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

 

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

              God bless America

      v/ tidl. redaktør i Vårt Land Helge Simonnes  

 

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

             Dannelsens filosofi

             v/bibliotekar v/UiO Ingerid Straume

             

 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300

    Tingrettens organisasjon og virksomhet

            v/ sorenskriver i Nedre Telemark tingrett Jahn Mydland

 

            Fra kl. 1230 Årsmøte

            Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret  v/leder Ragnar Wesseltoft innen 19. februar.

 

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

            Symbolismen i kunsten

            v/ kunstformidler Renate Rivedal

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 

 

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

              Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske
              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

 1. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

              Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år
              v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen

                                              

 1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach
              v/komponist Oddvar Lønner

               

 1. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00.

              Eventyrtegneren Theodor Kittelsen
              v/ forfatter Arnhild Skre

              Musikk og allsang
              Vi serverer kaffe, snitter og kake
              Entré kr.300  

             Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.- 8.desember til Kari Bosheim,
             e-post: , tlf. 47905966, eller til Gunnar Hopen, e-post: , tlf. 97144149.

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

                Islam - en trussel?
                v/ islamforsker Lars Gule    

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Ære, Ydmykelse og Terror
               v/psykolog og konfliktforsker Evelin Lindner
               

 1. mars: Skagerak Arena kl. 1100 - 1300

                Her kommer vi fra, hva er veien videre for velferdssamfunnet?
              v/ redaktør Ove Mellingen i TA

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 20. februar.

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Europas skjebnesvangre utfordringer
              v/ journalist og forfatter Christian Borch

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

19. september: Ælvespeilet kl.1100 – 130
      Hva er ondskap
   
   v/professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

3. oktober: 25-års jubileumsmøte Ælvespeilet kl. 1100 - 1400
      Brennevin er sunt 
      v/kåsør, humorist og livsbejaer Torkjell Berulfsen
      Nærmere omtale, se HER           

14. november: Skagerak Arena kl. 1100 - 1300
     Hvordan vaksine utryddet kopper og hvorfor bruk av antibiotika er         blitt et problem    
       
v/professor i biologi Reidun Sirevåg      

12. desember: Skagerak Arena kl. 1100 – 1400.
      Orientekspressen - en vårreise 
      v/ forfatter Torbjørn Færøvik

              Musikk og allsang.
              Vi serverer kaffe, snitter og kake. 
              Entré kr. 300.  

        Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.-                 8.desember
        til Kari Bosheim, e-post: , tlf. 47905966, eller
        til Rolf Qvigstad, e-post: , tlf. 95859755.     

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

De to første av høstens møter skal avholdes i  Porsgrunn og de to neste skal avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsesbesvær. Porsgrunn har et parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i ordningen og parkere riktig. I Skien er det derimot gode parkeringsmuligheter.