Velkommen til foredrag i Vestnes seniorakademi høsthalvåret 2017

 Møtested og tidspunkt, se nederst på denne siden.

 

 

Innkalling til Årsmøtet i Vestnes seniorakademi 5.oktober 2017

Sted: Myra kulturbygg kl. 14.30

Fullstendig innkalling finner du på styret sin side her (se oversikt over sider tilvenstre)

Vel møtt!

 

Neste foredrag

 Torsdag (NB dag) 5. oktober: samfunnsøkonom Haakon Riekeles  

"INTEGRASJON OG TILLIT – UTFORDRINGAR OG KONSEKVENSAR AV HØG INNVANDRING"

Haakon Riekeles arbeider som samfunnsøkonom ved tenketanken Civita, Oslo. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo og bachelorgrad frå Oxford University. Tidlegare har han arbeidd i Finansdepartementet, og han har vore nestleiar i Unge Venstre. Haakon Riekeles var medlem av Brochmann-utvalet, som i februar 2017 la fram NOU (Norges Offentlege Utgreiingar) 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvensar av høg innvandring. 

  

 Onsdag 1. november: journalist m.m. Per Edgar Kokkvold

"RETTEN TIL Å SI DET ANDRE IKKE LIKER Å HØRE"

Kokkvold anser ytringsfriheten ikke bare som én av menneskerettighetene, men som selve grunnlaget for dem alle, også for trosfriheten, og for alt annet som er bra i vår del av verden.

Kokkvold er fødd i 1946. Han er ein norsk pressemann, tidlegare utanriksredaktør og redaktør i Dagsavisen (tidlegare Arbeiderbladet). Frå 1996 til 2013 var han generalsekretær i Norsk Presseforbund. Han har vore leiar for Pressens Faglige Utval og generalsekretær i Norsk Presseforbund. Kokkvold er leiar for Kringkastingsrådet i perioden 2014 til 2017. Han er tildelt Fritt Ords honnørpris (2013) og Gunnar Sønstebys minnepris (2015). Kokkvold vert omtala som ein nestor innan norsk presse og ein uredd forsvarar av ytringsfridomen, som er ein av dei sentrale verdiane vårt demokrati er tufta på.

       

VEL MØTT!

 

Litt info: 

Vil du være med på foredragsmøtene kan du enten bli medlem av Vestnes Seniorakademi (kr. 300,- per år for ca. 6 møter), eller betale en inngangsbillett på kr.100,- per møte, se medlemssiden.

Møtene holdes på Myra kulturhus, og annonseres i Vestnes Avisa, Bygdebladet og på denne nettsiden. Forelesningen starter kl.  13:00 og varer i 1 - 1 1/2 time. Lokalet er åpent fra kl. 12:00 for sosialt samvær med gratis servering av kaffe og kaker frem til kl. 12:45.