Velkommen til foredrag vårhalvåret 2018  

 Møtested og tidspunkt, se nederst på denne siden.

 

 Velkommen til  Vestnes seniorakademis foredrag onsdag 4. april 2018.  

                                                                

Tema: MENNESKETS  EVOLUSJON - FRA APE TIL MODERNE MENNESKE.                                                                      Foredragsholder: Forfatter, skribent og biolog Erik Tunstad 

     

Vestnes Seniorakademi har invitert biolog Erik Tunstad til å gi oss en innføring i menneskets utviklingshistorie. Evolusjonsteorien ble utviklet av  Charles Darwin på 1800-tallet og var en revolusjon innen biologien. Tunstad sier selv at "hurtigforklaringen på evolusjon er alt som varierer - og det gjør det aller meste - og som samtidig er arvelig, vil utvikle seg". Vitenskapsformidleren Tunstad vil ta oss med gjennom menneskets lange historie, fra de første cellene til det moderne mennesket.  Erik Tunstad er biolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som journalist siden 1980 - blant annet i Universitetsforlaget, NRK, Forsking.no, med gjesteopptredener i blant annet Aftenposten, Dagbladet og Morgenbladet. Har skrevet lærebøker for videregående skole og bøker for allmennmarkedet, (alle oppkjøpt  av kulturrådet). Den siste var "Evolusjon- Basert på en sann historie. Tunstad fikk språkrådets språkpris i 2012, biologiens Bonneviepris i 2015. Han har også fått flere journalistpriser. Velkommen til et spennende foredrag! 

 

Høsten 2018 -en smakebit:

Tema: NORSK SPRÅK I DAG OG I FRAMTIDA. 

 

                                                                                                      

Foredragsholder: Direktør i Språkrådet Åse Wetås

Vestnes seniorakademi ønskjer å sette fokus på utviklinga av,- og utfordringane i det norske språket i vårt første møte vårhalvåret 2018. Vi har vore så heldige å få Åse Wetås,  direktøren for Språkrådet, til å halde foredrag om korleis det norske samfunnet kan møte desse utfordringane. Språkrådet har denne hausten sett ned eit ekspertutval med representantar frå ulike deler av norsk samfunnsliv, meir om dette i foredraget. Åse Wetås har vore direktør for Språkrådet sidan 2015. Ho er utdanna dr.art i nordisk språkvitenskap. Norge er eit svært ope land med mykje samkvem med heile verda. Dette skaper utfordringar for det norske språket. Vi ser fram til eit spennande foredrag.

 

Referater fra tidligerer foredrag finner du på referat siden                                                      

 

Sett av datoene og gled dere til nye spennende og interessante foredrag.

Seniorakademiets andre engagement og aktiviteter - se neste side om Vestnes Seniorakademi

 

Litt info: 

Vil du være med på foredragsmøtene kan du enten bli medlem av Vestnes Seniorakademi (kr. 300,- per år for ca. 6 møter), eller betale en inngangsbillett på kr.100,- per møte, se medlemssiden.

Møtene holdes på Myra kulturhus, og annonseres i Vestnes Avisa, Bygdebladet og på denne nettsiden. Forelesningen starter kl.  13:00 og varer i 1 - 1 1/2 time. Lokalet er åpent fra kl. 12:00 for sosialt samvær med gratis servering av kaffe og kaker frem til kl. 12:45.