Utskrift

Ønsker ditt pensjonistuniversitet å opprette egne nettsider, gratis? Målsettingen med nettportalen u3a.no er å tilby plass til pensjonistuniversiteter, seniorakademier mv. for egne nettsider. Portalen drives på frivillig basis, uten kommersielle interesser. Portalen kan også tjene som et felleskap for de pensjonist/senioruniversiteter som her egne nettsider der. Forutsetningen for fortsatt drift av u3a.no er at nye administratorer av nettstedet kan rekrutteres. Klikk her for nærmere informasjon.

Portalen u3a.no drives på frivillig basis av en gruppe opprinnelig nedsatt av Landskonferansen for pensjonistuniversiteter 2008.

Portalen baserer seg på et system for innholdsadministrasjon, Joomla. Pensjonistuniversiteter som ønsker å benytte portalen får tildelt menyer ut fra egne behov, og kan selv legge inn artikler under disse menyene. Vanskelighetsgraden for pensjonistuniversiteter å legge inn egne artikler er omtrent tilsvarende det å bruke et tekstbehandlingsverktøy som Word for Windows. I tillegg må den som skal legge inn og/eller redigere artikler være tilknyttet Internett, fortrinnsvis med bredbånd. Pr. september 2015 har 11 pensjonistuniversiteter egne nettsider på portalen u3a.no.

Kostnadene for drift av portalen er vært svært beskjedene. Systemet Joomla er gratis (men tross dette et meget anerkjent system som globalt benyttes av millioner av nettsteder). Kostnadene er dermed bare en årlig registreringsavgift for domenet u3a.no, og leid plass hos et såkalt webhotell. Totalkostnadene vil ligge i området 500-600 kroner i året. 

Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike PUNR, (nåværende Senioruniversitetet i Lillestrøm) besluttet på styremøtet 22. oktober 2008 at de vil dekke kostnadene for videre drift av u3a.no. Bakgrunnen for dette var at det gamle nettstedet for PUNR hadde en teknisk løsning som ikke lenger tilfredstilte dagens sikkerhetskrav. PUNR ønsket derfor å flytte sine nettsider over til u3a.no. Utgiftene til drift av u3a.no vil være uavhengig av antall andre pensjonistuniversiteter som har plass der. Andre pensjonistuniversiter i Norge får derved tilbud om gratis plass på nettportalen u3a.no. Dette også fordi PUNR (nå Senioruniversitetet i Lillestrøm) ønsket å fremme en fremtidig løsning der mange Pensjonistuniversiteter i Norge i stor grad samles under en felles nettportal.

Pensjonistuniversiteter som ønsker nærmere opplysninger, eller å benytte seg av dette tilbudet, kan sende epost til . Pensjonistuniversiteter som ønsker plass på u3a.no vil få veiledning i hvordan de kan komme i gang. Alle pensjonistuniversiteter som har plass på u3a.no har menypunkter til venstre. Ta gjerne en titt på deres nettsider

En veiledning om forskjellige måter et pensjonistuniversitet kan opprette egne nettsider, Klikk her.