Innlegg på landskonferansen for pensjonistuniversitetene i Norge, 
Ålesund  2.- 4. sept. 2005
Av Eugen Landeide

Hvordan kan man sende e-post til medlemmene med påminnelse om møter og annen informasjon.
LES MER (pdf-fil).

Frittstående pensjonistuniversiteter med egen økonomisk styring bør registrere seg i Enhetsregisteret. Dette gir juridisk personlighet og vil også normalt være en forutsetning for å opprette bankonti.

De fleste nye pensjonister i dag er brukere av Internett. Hvis et PU har egne nettsider er informasjon om møter og andre arrangementer tilgjengelig for medlemmene 24 timer i døgnet. Hvis ditt pensjonistuniversitet ønsker å opprette nettsider, hvordan går man frem?
Internett

Senioruniversitetet i Trondheim har en interessant artikkel om muligheter for seniorer til studier ved NTNU. Tilsvarende muligeter vil også foreligge ved andre universiteter i Norge.
Les artikkelen ved å klikke her.

Ønsker ditt pensjonistuniversitet å opprette egne nettsider, gratis? Målsettingen med nettportalen u3a.no er å tilby plass til pensjonistuniversiteter, seniorakademier mv. for egne nettsider. Portalen drives på frivillig basis, uten kommersielle interesser. Portalen kan også tjene som et felleskap for de pensjonist/senioruniversiteter som her egne nettsider der.

Innlogging er for såkalt "FrontEnd"-redigering av nettsidene til de pensjonist/senioruniversitetene som har nettsider på u3a.no. For redigering i såkalt "BackEnd" klikk http://u3a.no/administrator.
Ved spørsmål, eller for registrering av ny redaktør, vennligst send en e-post til .

Underkategorier