Vedtekter vedtatt på ekstraordinært Årsmøte 30.11.2016.

Se her