Fornebu Senioruniversitets samarbeider tett med Fornebupiloten

 

Fornebu S har bidratt positivt til at vi er i gang og har blant annet stilt opp med gratis lokaler: