6. September. Jens Olai Jensen. «Et brennende hjerte for barna» Johan Castberg, sosialpolitisk pioner og barnelovene av 1915.  

       4. Oktober. Journalist. Bjørn Hansen. «Tanker rundt den internasjonale politiske situasjon»

   

       1. November. Tidl. LO-leder. Yngve Hågensen. «Den aktuelle situasjon for Arbeiderpartiet»

       6. Desember. Historielærer / Forfatter. Gunnar Horverak. «Industrieventyret, Fossum Fabrikker i Nordkisa.» 

 

 

 

           Merk!

           Foredrag kl. 12:00 i Ullr, kommunestyresalen, Rådhuset, Jessheim.

           Fra kl. 11:50 musikalsk innslag.    Kaffe/vaffel fra kl. 11:30. Kr. 30,00