19. mars

Varsel om årsmøte

Det innkalles til årsmøte i forbindelse med medlemsmøtet 19.mars. 

   
15. januar  

Hvor ble det av gresshoppene?

v/Odd Kr. Ø. Pettersen, professor Institutt for elektroniske systemer, NTNU

I foredraget vil Pettersen komme inn på hvordan hørselen vår virker, hvordan en hørselskade oppstår og hvordan hørselen vår svekkes med årene. Vil også forklare hvordan dette påvirker vår evne til å kommunisere.

 

   
19. februar  
 

Norges viktigste bank – Artsdatabanken?

v/seniorrådgiver Olga Hilmo

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygges det broer mellom vitenskap og samfunn.

   
26. februar Ekstraforelesning
 

Feminisme på dagens kunstscene

v/Sigrun Åsebø, førstemanuensis ved Universitetet i Bergen

Sigrun Åsebø vil sette fokus på kvinnenes plass i kunsthistorien og hvordan utstillinger og museer i dag arbeider med kjønn. Hvilke feministiske problemstillinger reises i dagens kunst? Hvilken plass har kvinners kunst på dagens kunstscene?

Hva kjennetegner dagens kjønnskamp?

   
19. mars  

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 150 år

og veien videre

v/Steinar Bjerkestrand, direktør

19.juli er det 150 år siden restaureringen av Nidarosdomen startet. I 150 år har steinhuggere, murere, glassmestre, snekkere, smeder og gipsmakere arbeidet sammen med arkitekter, antikvarer og ingeniører for å ta vare på katedralen vår. Etter hvert har NDR blitt en omfattende bedrift som også forvalter Erkebispegården og de nasjonale pilegrimsveiene til Nidaros.

   
23. april  
 

 Adolf Øien - gründer, industrimann og donator

v/Terje Bratberg, historiker og forfatter

Adolf Øien var den største industrimann i Trondheim på begynnelsen 1900-tallet. Han fikk navnet "Halve byen". Øien var barnløs og etterlot sin store formue til en rekke legater og stiftelser. Disse har hatt stor betydning for gründervirksomhet, sosiale formål, økonomisk utdannelse og bypatriotiske formål.

 

   
7. mai Museumsbesøk Ringve Museum kl. 11,00
   
Skrivelyst 55+

22.januar, 29.januar og 5,februar

Trondheim Folkebibliotek, 4.etg. Kursavgift kr. 1.600,-. Bindende påmelding: 917 60 245/Mary Skimmeli