På årsmøte 28. september 2016 ble følgende styre valgt.

Styreformann for 1 år: Per Staff

Styremedlem og kasserer for 2 år: Aage Dyrseth

Styremedlem og sekretær for 2 år: Marie Dybvik

Styremedlem for 1 år: Guri Grytli Holden (Dette for at det ikke skal kunne gå ut av styret for mange på 1 år)

Valg av varamedlem for 1 år: Hans Jørgen Wimpelmann

Styremedlemmene Stein Stokstad og Harald Pettersen var ikke på valg.

Varamedlem Steinar Berge ønsket ikke gjenvalg