På Årsmøte 25. oktober  2017 ble følgende styre valgt.

 

Styreformann for 1 år: Per Staff

Styremedlem  for 2 år: Stein Stokstad

Styremedlem  for 2 år: Anne Marie Andersson

Styremedlem for 2 år: Einar Meisfjord

Valg av varamedlem for 1 år: Hans Jørgen Wimpelmann

Styremedlemmene Aage Dyrseth og  Marie Dybvik var ikke på valg.