Styret, komiteer og revisor i 2016/2017 er som følger:

 

 

Leder Liv Evju                              Styremedlem Øivinn Saastad           Styremedlem Unni Kvan

454 51 981                                                                  918 43 211                                                   915 48 497

                                                           

 

                               

                                                                                         Styremedlem Anne Marie Halvorsen           Nestformann Helge A. Solberg

                                                                                   980 93 934                                                414 20 075

                                                                                                                        

 

  Sekretær Per Fadum

   905 40 413

   

   Styret samlet i desember 2014, Programmene for vår-semesteret 2015 pakkes og sendes ut.

 

Reise/arrangementskomite:

Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Per Fadum.

Revisor for PUD:  Reiulf S. Wilhelmsen, e-post:      tlf: 920 20 410

Valgkomite: Ulf Borgen, Sven Petter Arnesen, Inger Lise Røine

 

Tidligere vertinner:  Fra høyre: Elisabeth Slevolden, Joyce Thorud, Mayna Ellingsen

2017:     Eva Burud, Olaug Kaldal og Unni Kvan. 

           

             og Julenissen kom med sin assistent, tradisjonen tro, på desembermøtet:

             

              Foto: Reiulf Wilhelmsen