Referent

Mette Andresen

482 21 171
Styremedlem

Lars Arve Fandrem

957 29 337
Styremedlem

Ole-Kristian Fladby

470 57 616
Kasserer

Kari Kjesbu

975 00 126
Leder

Unni Larsson

412 30 690
Styremedlem

Truls H. Paulsen

416 96 942
Sekretær

Kai Edgar Ruud

979 58 391