Styreleder  Tove Eikrem 
 Nestleder/Medlemskap   Jorunn Fjeldheim
 Program  Birgit Torkildson  Grotle
 Møter og kurs  Karin Pedersen
 Regnskap   Asbjørn Gisnås
 Møtereferat  m.m.  Audbjørg Gjerde  Lippert
 Internettsider  Anne Cathrine  Røgeberg
 Facebookgruppe  Are Elvevold

 

 

Innkalling til Årsmøte den 5. oktober 2017

            i Myra Kulturbygg kl 14:30:   Klikk her

 

                  Program for Årsmøtet:  Klikk her

                  Årsmelding:                 Klikk her

                  Regnskap:                   Klikk her

                  Budsjett:                     Klikk her

                  Reviderte vedtekter:     Klikk her

                  Valgkomiteens innstilling: Klikk her