SARPSBORG SENIORAKADEMI

ÅRSMØTE 2018

ONSDAG 25. APRIL i Filadelfias lokaler

  1. Konstituering

            Det var ingen merknader til innkallelsen.

           Sidsel Skinnarmo ble valgt til møteleder.  Johan Nøstvold ble valgt til referent.

  1. Årsberetning 2017

            Johan Nøstvold leste årsberetningen, som ble enstemmig godkjent.

  1. Regnskap 2017

            Kasserer Berit Kjøge Næss la frem årsregnskapet og leste deretter revisjons-
            beretningen undertegnet av revisor Tore Coward.

            Regnskapet ble enstemmig godkjent.

  1. Kontingent

            Kontingenten ble vedtatt uendret med 300 kr/år

  1. Innkomne forslag

             Johan Nøstvold la frem Styrets forslag til endring av vedtektene. De ble enstemmig vedtatt.

  1. Valg

            Valget ble ledet av Aage Gade Halvorsen.

            Valg av styre:    

           Leder: Sidsel Skinnarmo. Gjenvelges for ett år

           Sekretær: Johan Nøstvold, Gjenvalgt for to år

          Kasserer: Berit Kjøge Næss. Ikke på valg

          Styremedlem: Lars Eikeland. Ny. Valgt for to år

          Styremedlem: Bjørg Braadland. Ikke på valg

          Varamedlem: Rolf Nesteng. Gjenvalgt for ett år

          Varamedlem: Laila Dalene. Gjenvalgt for ett år

          Revisor: Tore Coward. Ikke på valg

          Valgkomite:

         Trond Rojahn. Leder

         Ragnhild Harlem

         Øivind Braathen

Øivind Bråthen, som gikk ut av styret fikk en stor takk og blomster.

  1. Avslutning

De to gjenlevende stifterne av foreningen, Anborg Carlsen og Lise Jacobsen, ble enstemmig utnevnt som æredsmedlemmer.  De var ikke til stede, men vil få overlevert en blomsterbukett.

Sidsel Skinnarmo takket valgkomiteen for innsatsen og medlemmene for fremmøtet.

Sarpsborg, 25. april 2018

Johan Nøstvold

Referent

 

 

 Adresseliste Sarpsborg Seniorakademi - Styret 2018/2019   

Navn

Adresse

Verv

Telefon/mobil

Mail

 

 

 

 

 

Sidsel Skinnarmo

Herreperv. 21

leder

69 14 43 39

 

1709 Sarpsborg

 

402 81 719

 

Lars Eikeland

Alfheims gate 7

Styremedlem

970 42 057

 

 

1707 Sarpsborg

 

 

 

Johan Nøstvold

Vikensgate 7C

sekretær

900 55 056

 

1707 Sarpsborg

 

 

 

Berit Kjøge Næss

Sverdrupsgate 9

kasserer

917 62 247

 

1721 Sarpsborg

 

 

 

Bjørg Braadland

Grenselia 9 

styremedlem

901 44 138

 

1710 Sarpsborg

 

 

 

Rolf Nesteng

Åsveien 23

varamedlem

913 10 430

 

1712 Grålum

 

 

 

Laila Dalene

Vekterveien 11

varamedlem

900 12 330

 

1743 Klavestadhaugen