ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en klassisk musikkgruppe er i aktivitet.  

Ønsker du å delta i en studiegruppe eller ønsker du å opprette en ny, kan du henvende deg til
Gunnar Hopen,  mobilnr: 971 44 149, e-post:

Nye studiegrupper dannes ved behov.

 

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL. 

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2017. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Årsrapporter fra studiegruppene følger under.

Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte.

I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur, filosofi osv.. Hensikten er at et begrenset antall kommer sammen og samtaler/diskuterer ting av felles interesse. M.a.o. kan deltakerne selv bli enige om innholdet uten noen ytre forutsetninger. Et overordnet mål er å kunne gi uttrykk for meninger og synspunkter av enhver art.

Om dette er av interesse kan det gjerne tas kontakt på e-postadresse