PROGRAM FOR MEDLEMSMØTENE

 

Medlemsmøter i 2008
Medlemsmøter i 2009
Medlemsmøter i 2010
Medlemsmøter i 2011
Medlemsmøter i 2012
Medlemsmøter i 2013
Medlemsmøter i 2014
Medlemsmøter i 2015
Medlemsmøter i 2016
Medlemsmøter i 2017

 

 

FOREDRAGSSERIER
Kina   

Fire foredrag høstsemesteret 2014 v/Harald Bøckman, UiO

Quo vadis supermakten USA?
Fire foredrag vårsemesteret 2015  v/ Bjørn Hansen og Ole O.Moen

Hvordan skal vi forstå dagens Russland?Fire foredrag høstsemesteret 2015 ved Mette Kongshem, Kristian Lundby Gjerde, Tor Bukkvoll ogJardar N. Østby.

Europa i en brytningstid
Fire foredrag i høstsemesteret 2016 ved Ingrid Brekka, Kristine Nergaard, Asle Toje og Dag eienar Thorsen

Det nye Afrika
Fire foredrag i høstsemesteret 2017 ved Tore Linné Eriksen, Halle Jørn Hansen og Morten Bøås