Innkalling til Årsmøtet 2018

Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene den 25.04, direkte etter foredraget.

Forslag til årsmøtet sendes vår sekretær Johan Nøstvold, Telefon: 900 55 056. E-mail:  og må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.