Corona-epidemien påvirker også Sarpsborg Seniorakademi.
For vårens program gjelder følgende:
  1. Medlemsmøtet 18. mars avlyses
  2. Medlemsmøtet 22. april: Vi avventer utviklingen og sender ut egen beskjed hvis det blir avlyst.
  3. Turen til CHESS 26. mars: Avlyst! De som har betalt inn penger for turen vil få dette refundert.
  4. Vennligst send ditt kontonummer til vår kasserer på mailadresse .
  5. Så kommer pengene på konto. Ved spørsmål kontakt Berit Kjøge Næss (91762247)
  6. Rundturi Bohuslän 3. og 4. juni: Avlyst
Vi beklager dette på det sterkeste, men sånn er situasjonen nå.
Ellers er det fortsatt noen som ikke har betalt kontingenten for 2020, så vi håper de som ikke har betalt gjør det snart.
Styret
 

Innkalling til Årsmøtet 22. april 2020. UTSATT GRUNNET KORONA-SMITTE

Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene den 22.04, direkte etter foredraget.

Forslag til årsmøtet sendes vår sekretær Johan Nøstvold, Telefon: 900 55 056. E-mail: 

og må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.

 

Innkalling til Årsmøtet 2019

Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene den 24.04, direkte etter foredraget.

Forslag til årsmøtet sendes vår sekretær Johan Nøstvold, Telefon: 900 55 056. E-mail: 

 og må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.

 

Innkalling til Årsmøtet 2018

Årsmøtet gjennomføres i henhold til vedtektene den 25.04, direkte etter foredraget.

Forslag til årsmøtet sendes vår sekretær Johan Nøstvold, Telefon: 900 55 056. E-mail:

 og må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.

Sarpsborg Seniorakademi U3A

Følg oss på Facebook her og her

Sarpsborg Seniorakademi U3A hører til gruppen ” Universitetet for den tredje alder.” Målet er å bygge videre på vår livserfaring og gi inspirasjon og hjelp til videre personlig utvikling, til glede for oss selv og for det samfunnet vi er en del av.

Medlemskap:

Vi har pr. dato ca. 450 medlemmer, og ønsker oss flere. Så dere kan bare reklamere for foreningen! Alle over 60 år kan bli medlem.
Vår formålsparagraf lyder som følger: «Seniorakademiet skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for sosial kontakt. Seniorakademiet er nøytralt i religiøse og politiske spørsmål»

Vi minner om at ektefeller skal registreres med hvert sitt medlemskap. Ektefeller må også betale hver for seg på grunn av registreringen, både betaling for årlig medlemskap og for turer som man melder seg på.

Foredragsmøtene holdes månedlig  og er alltid på onsdag og starter kl 11. De som ønsker å spise etter møtet, melder fra ved ankomst. To snitter og kaffe - pris kontant kr 80,- Vips kr. 82,- (bankgebyr).

Møtene holdes i Filadelfias lokaler (krysset Oscars vei/Oscar Pedersens vei). Det er parkeringsmuligheter i Oscar Pedersens vei, rett utenfor Filadelfia, en p-plass inngjeret med et tregjerde, innkjøring fra Astrids gate.  Alle plasser merket Filadelfiakirken, kan benyttes og er gratis.

 

Alle henvendelser vedrørende medlemskap rettes til vår sekretær Johan Nøstvold, Vikensgate 7C, 1707 Sarpsborg.Telefon: 900 55 056. E-mail:  

Kontingenten, kr 300,- betales til konto: 1503 12 92198. For betaling med Vipps 14527 er kontigenten kr. 305,-. (bankgebyr). Vennligst oppgi ditt navn i kommentarfeltet, så vi vet hvem som har betalt. Kontingenten forfaller til betaling 15. februar. Dersom du har spørsmål, kan du ringe eller sende SMS til Berit Kjøge Ness, tlf. 917 62 247 eller mail: p 

Alle henvendelser vedrørende påmelding til turer rettes til Berit. Vennligst send henvendelsene som e-mail eller som SMS-melding. Da vil dere få skriftlig bekreftelse på henvendelsen.