Referater PUD

Møte 6. mai 2019

Jan Eriksen: Musikkorpsenes historie gjennom 700 år.

 

(Liv Evju) Til tross for «mai kulde» (gjør bondens lader fulle), var det nesten 170 personer som fant veien til Norkirken for å høre om denne delen av vår kulturhistorie. Jan Eriksen er født og oppvokst i Drammen, musiker og korpsdirigent, og har vært NRKs mann på feltet blåsermusikk i en årrekke. Han holdt et interessant foredrag med mange lydeksempler.

            Historien om blåseorkester handler først og fremst om militærmusikk, musikk som skulle oppildne egne tropper og samtidig virke skremmende på fienden. Det første eksemplet var en rekonstruksjon av janitsjarmusikk fra 1300-tallet. Tyrkerne eller det osmanske riket utviklet seg til en stormakt. På slutten av 1600-tallet strakte det osmanske riket seg fra like øst for Wien og østover rundt Svartehavet, hele Midtøsten og Nord-Afrika. Tyrkernes profesjonelle soldater ble kalt janitsjarer. De var de som først tok i bruk musikk til dette formålet, og instrumentene var skalmeier (en slags oboer) og trommer. Derfra stammer også vårt begrep janitsjarkorps.

Møte 1. april 2019

Kari Ulleberg: Mitt liv som glasskunstner

 

(Liv Evju) Glasshytta til Kari Ulleberg er blitt et kjent og kjært trekk i bybildet på Grønland, der den ligger i Brodahls gamle gummivarefabrikk, vis-a-vis Union Comfort Hotel. 222 personer hadde møtt opp i Norkirken for å høre henne fortelle fra livet som kunsthåndverker.

Kari Ulleberg startet med å lese opp et utdrag fra barneboka «Vilhelm glasspuster» av Nils Greftegreff som kom ut på Olaf Norlis forlag i 1935. Her fikk vi en livaktig scene fra glasshytta med alle aktører, fra den mektige «Mester» selv og ned til hjelpegutten Vilhelm, sju år, som drømmer om selv å bli Mester en dag. På en slik arbeidsplass, med mange mennesker og farlig materiale (glassmassen holder ca1500 grader), var det nødvendig med stram regulering og et gjennomført hierarki, hvor alle kjente sin plass.

PUD medlemsmøte 4. mars 2019 (Liv Evju)

 

PUDs lille telleapparat viste at 282 personer hadde funnet veien til Norkirken for å høre Hegtun snakke om utviklingen i norsk presse i de siste 30 årene.

Han åpnet med å fortelle om faren, Halfdan Hegtun, som ble sendt til OL i Melbourne i 1956 som eneste reporter fra NRK – og under sterk tvil om dette var noe man skulle bruke penger på. Selv da sønnen begynte i Aftenposten i 1988, var det manuelle skrivemaskiner og ingen mobiltelefoner, med telefax som den største teknologiske nyvinningen. Da Internettet ble alminnelig kjent i 1995, var det mange som mente at dette aldri kunne få noen særlig betydning.

 4. februar 2019  Liv Evju

Paleontolog og fossilentusiast Jørn Hurum samlet 250 tilhørere i Norkirken, og PUD hadde bedt ham om et foredrag om dinosaurenes fotspor på Svalbard. Det fikk vi også, men Hurum startet med å vise et lysbilde av galaksen eller stjernetåken Perseus, som er 250 mill. lysår borte – det vil si at det lyset vi så vidt kan se fra den, ble sendt ut da dinosaurene levde her på jorden. Vi kan aldri få vite hvordan Perseus-galaksen ser ut i dag, for alt vi vet kan den være sluknet for millioner av år siden – det gir litt proporsjoner over dagens tema. Fossiler er de eneste tidsvitner vi har, som kan hjelpe oss å forstå hvordan jorden kan ha sett ut på den tiden da lyset fra Perseus ble sendt ut.

Underkategorier