Referater PUD

Claudia Lenz: Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet.

Medlemsmøte 5. mars 2018 Dagens foredragsholder var professor ved Menighetsfakultetet og forsker ved Holocaustsenteret på Bygdøy. 210 personer hadde trosset kulde og hålkeføre for å høre hva hun hadde å fortelle. Hun startet med å kommentere valget i Italia fra dagen før, hvor de ytre høyrekreftene hadde gått kraftig fram. Den ikke-voldelige populismen er like farlig som den voldelige, hevdet Lenz. Fordommer og gruppehat – «oss og de andre» - bidrar til å nomalisere den tankegangen. Hvordan har disse bevegelsene klart å feste seg i samfunnet, og hvorfor appellerer de til ungdommen? Dette må man forstå for å kunne motarbeide dem og bevisstgjøre de unge.

Medlemsmøte 5. februar 2018 (Liv Evju)

 Det meget aktuelle temaet «Hvor går Tyrkia» hadde fått 234 personer til å trosse kulde og hålke for å høre førsteamanuensis Joakim Parslow fra Universitetet i Oslo.

 Han tegnet et nokså dystert bilde av dette landet på grensen mellom Europa og Midt-Østen. Etter at det osmanske (ottomanske) rike gikk i oppløsning etter første verdenskrig, har Tyrkia stått med ett ben i Vesten og ett i Orienten. Tyrkias kandidatur til EU-medlemskap er ennå ikke godkjent, selv om det har vært forhandlinger siden 2005.

Pensjonistuniversitetet i Drammen   Medlemsmøte 6. november 2017. (Liv Evju)

 Privatetterforsker Tore Sandberg: Justismord i Norge.

 245 personer hadde innfunnet seg i Norkirken for å høre Tore Sandberg fortelle om sitt arbeid med å hjelpe uskyldig dømte til å få rettferdighet. Den første saken ble han gjort oppmerksom på i 1990 gjennom en bok skrevet av svenske Sten Ekroth. Den handlet om øksemordene i Fredrikstad vel 20 år tidligere, og Ekroth mente at det var så mye som tydet på at den dømte Per Liland ikke kunne være morderen, at journalisten Sandberg grep fatt i saken. Som kjent endte det med at Liland ble frifunnet i 1994. Dermed var journalisten blitt privatetterforsker, og i løpet av vel 25 år har han avdekket 10 justismord. Noe av det groveste er den berømte saken om handicappede Fritz Moen som ble uskyldig dømt for to mord på unge kvinner i Trondheim. Moen ble frifunnet til slutt, men døde før han opplevde den siste frifinnelsen.

(Liv Evju) PUD-møtet 2. oktober 2017 ble et lite hinderløp, men det endte godt. Som tidligere bekjentgjort, hadde den oppførte foredragsholder Johan Moan meldt forfall, og i hans sted skulle vi få høre Trond Larsen snakke om «Peer Gynt med nye øyne». I løpet av helgen hadde det regnet i strie strømmer, og det regnet fremdeles mandag morgen. I tillegg var det starten på skolens høstferie, og erfaringsmessig er det mange av våre medlemmer som prioriterer familien. Likevel hadde 185 mennesker samlet seg i salen da klokken nærmet seg 11.

Men hvor var foredragsholderen? Han viste seg å være på vei til Drammen i riktig god tid, for han trodde vi skulle begynne klokka 12. Men heldigvis var han kommet til Kjellstad, og med litt kjøreveiledning over telefon og ekstra tålmodighet og kaffe hos tilhørerne, var han på plass og kunne begynne ca et kvarter over tiden.

Underkategorier