Referater PUD

 4. februar 2019  Liv Evju

Paleontolog og fossilentusiast Jørn Hurum samlet 250 tilhørere i Norkirken, og PUD hadde bedt ham om et foredrag om dinosaurenes fotspor på Svalbard. Det fikk vi også, men Hurum startet med å vise et lysbilde av galaksen eller stjernetåken Perseus, som er 250 mill. lysår borte – det vil si at det lyset vi så vidt kan se fra den, ble sendt ut da dinosaurene levde her på jorden. Vi kan aldri få vite hvordan Perseus-galaksen ser ut i dag, for alt vi vet kan den være sluknet for millioner av år siden – det gir litt proporsjoner over dagens tema. Fossiler er de eneste tidsvitner vi har, som kan hjelpe oss å forstå hvordan jorden kan ha sett ut på den tiden da lyset fra Perseus ble sendt ut.

 07. januar 2019 (Liv Evju)                                                                                                   

Godt og vel 250 personer hadde funnet veien til Norkirken for å høre Brageprisvinneren snakke om hvordan menneskene har prøvd å avbilde verden gjennom tidene. Norkirkens store juletre opptok ganske mye plass, men alle fikk sitte.

Berg sa at kartinteressen hadde vært der siden barndommen, og da han aldri fant noen bok som tilfredsstilte hans nysgjerrighet, måtte han skrive den selv.

PUD medlemsmøte 3. desember 2018

Henrik Syse: Måtehold i grådighetens tid. Referat v/Liv Evju

Henrik Syse er en populær mann, det er det ingen tvil om. Da klokken ble 11 og møtet begynte, hadde over 300 personer benket seg i salen i Norkirken, som er sertifisert for 315. PUDs folk og noen frivillige bar stoler, og alle fikk sitte, selv om det ble litt primitivt for noen.

Syse åpnet med å si at han jobbet som filosof, og hva gjør en filosof på jobben? Han/hun tenker. Det er ikke et veldig synlig arbeid, og streikevåpenet er uaktuelt for denne yrkesgruppen. Men han viste i sitt meget muntre og dypt seriøse foredrag at etikk og moral er viktige størrelser i samfunnet.

Claudia Lenz: Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet.

Medlemsmøte 5. mars 2018 Dagens foredragsholder var professor ved Menighetsfakultetet og forsker ved Holocaustsenteret på Bygdøy. 210 personer hadde trosset kulde og hålkeføre for å høre hva hun hadde å fortelle. Hun startet med å kommentere valget i Italia fra dagen før, hvor de ytre høyrekreftene hadde gått kraftig fram. Den ikke-voldelige populismen er like farlig som den voldelige, hevdet Lenz. Fordommer og gruppehat – «oss og de andre» - bidrar til å nomalisere den tankegangen. Hvordan har disse bevegelsene klart å feste seg i samfunnet, og hvorfor appellerer de til ungdommen? Dette må man forstå for å kunne motarbeide dem og bevisstgjøre de unge.

Underkategorier