Referater PUD

PUD medlemsmøte 3. desember 2018

Henrik Syse: Måtehold i grådighetens tid. Referat v/Liv Evju

Henrik Syse er en populær mann, det er det ingen tvil om. Da klokken ble 11 og møtet begynte, hadde over 300 personer benket seg i salen i Norkirken, som er sertifisert for 315. PUDs folk og noen frivillige bar stoler, og alle fikk sitte, selv om det ble litt primitivt for noen.

Syse åpnet med å si at han jobbet som filosof, og hva gjør en filosof på jobben? Han/hun tenker. Det er ikke et veldig synlig arbeid, og streikevåpenet er uaktuelt for denne yrkesgruppen. Men han viste i sitt meget muntre og dypt seriøse foredrag at etikk og moral er viktige størrelser i samfunnet.

Claudia Lenz: Voldelige ideologier og utfordringer for demokratiet.

Medlemsmøte 5. mars 2018 Dagens foredragsholder var professor ved Menighetsfakultetet og forsker ved Holocaustsenteret på Bygdøy. 210 personer hadde trosset kulde og hålkeføre for å høre hva hun hadde å fortelle. Hun startet med å kommentere valget i Italia fra dagen før, hvor de ytre høyrekreftene hadde gått kraftig fram. Den ikke-voldelige populismen er like farlig som den voldelige, hevdet Lenz. Fordommer og gruppehat – «oss og de andre» - bidrar til å nomalisere den tankegangen. Hvordan har disse bevegelsene klart å feste seg i samfunnet, og hvorfor appellerer de til ungdommen? Dette må man forstå for å kunne motarbeide dem og bevisstgjøre de unge.

Medlemsmøte 5. februar 2018 (Liv Evju)

 Det meget aktuelle temaet «Hvor går Tyrkia» hadde fått 234 personer til å trosse kulde og hålke for å høre førsteamanuensis Joakim Parslow fra Universitetet i Oslo.

 Han tegnet et nokså dystert bilde av dette landet på grensen mellom Europa og Midt-Østen. Etter at det osmanske (ottomanske) rike gikk i oppløsning etter første verdenskrig, har Tyrkia stått med ett ben i Vesten og ett i Orienten. Tyrkias kandidatur til EU-medlemskap er ennå ikke godkjent, selv om det har vært forhandlinger siden 2005.

Pensjonistuniversitetet i Drammen   Medlemsmøte 6. november 2017. (Liv Evju)

 Privatetterforsker Tore Sandberg: Justismord i Norge.

 245 personer hadde innfunnet seg i Norkirken for å høre Tore Sandberg fortelle om sitt arbeid med å hjelpe uskyldig dømte til å få rettferdighet. Den første saken ble han gjort oppmerksom på i 1990 gjennom en bok skrevet av svenske Sten Ekroth. Den handlet om øksemordene i Fredrikstad vel 20 år tidligere, og Ekroth mente at det var så mye som tydet på at den dømte Per Liland ikke kunne være morderen, at journalisten Sandberg grep fatt i saken. Som kjent endte det med at Liland ble frifunnet i 1994. Dermed var journalisten blitt privatetterforsker, og i løpet av vel 25 år har han avdekket 10 justismord. Noe av det groveste er den berømte saken om handicappede Fritz Moen som ble uskyldig dømt for to mord på unge kvinner i Trondheim. Moen ble frifunnet til slutt, men døde før han opplevde den siste frifinnelsen.

Underkategorier