• Hovedaktiviteten er medlemsmøter med foredrag
  • Vi har også to litteraturseminarer
  • Vi har en diskusjonsgruppe: ”Aktuell debatt”
  • og vi arrangerer turer i inn- og utland, konsertbesøk og bedriftsbesøk

Foredragene, seminarene og "aktuell debatt" holdes i Norkirken, Rådhusgt 25, Drammen

Temaene omfatter samfunn, historie, kunst og kultur, vitenskap, litteratur, filosofi og andre emner av interesse. 

I løpet av året har vi 9 medlemsmøter med utvalgte foredragsholdere.

Vi  arrangerer  teaterturer, konsert- og operabesøk, turer til historiske steder i inn- og utland.  Vi har eget reiseutvalg som forbereder turer og arrangementer. 

Medlemmene får tilsendt program hver vår og høst.  Medlemskontingenten for 2013/14 er kr. 300. Alle er velkomne på Pensjonistuniversitetets møter. Entre for ikke medlemmer er kr. 100.- pr møte. 

 Vi har årlig et par bedriftsbesøk