Øvre Romerike Pensjonistuniversitet - ØRPU kan ønske velkommen til nye nettsider. ØRPU ble stiftet 01.02.2007 og har nå 200 medlemmer. Vi holder våre møter i Ullensaker Kulturhus på Jessheim. Vi har møte 1.torsdag i hver måned kl 1200. Vi legger stor vekt på å skaffe foredragsholdere med interessante og aktuelle foredrag

Hensikten med egne nettsider er først og fremst å informere alle medlemmene, og selvsagt alle andre interesserte, om våre møter og andre aktiviteter. Nå i startfasen legger vi ut møtedatoene, foredragsholdere og foredragstittelene. Nettsidene vil bli utvidet etterhvert som vi utvider vårt tilbud til også å omfatte f. eks kunst og kultur, reiser, aktivitetsgrupper m.m. 

Vær vennlig å sende din E-mail adresse til nedenstående.

Styret for ØRPU i 2018 består av:

Leder             Kjell Hovde
Nestleder       Gunnar Horverak

Sekretær        Berit R. Ruud

Styremedlem   Gerd Nytrøen

Styremedlem   Annlaug Vestengen

Varamedlem    Kåre Syltevik
Varamedlem   Liv Forbord

Varamedlem   Harald Nessøe


Adresse: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet,       Trondheimsvegen 34, 2040 Kløfta

Hjemmeadresse: PU-Jessheim.no  

E-mail:  Tlf. 63 98 08 17 / 934 80 585