Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" (U3A). «Den tredje alder» er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. U3A har således blitt en verdensomspennende bevegelse. "Universitet" i denne sammenheng skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

PUSK ble etablert i 2008 og er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkomne som medlemmer eller tilhørere på våre møter.

PUSKs formål er:

Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt fellesskap.

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus normalt hver første tirsdag i måneden kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. Møtene og turene som arrangeres, søker å gi medlemmene faglig og sosialt «påfyll». Organisasjonen drives på frivillig basis og medlemskontingenten er kr.200/år.

 

PUSK er 10 år i 2018. Les mer her.

 

                                   Styret i Pusk fra februar 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fra venstre:
Håvard Jernskau (kasserer), Jon Egil Foss (nestleder), Lillian Harvang (varamedlem),
Arne Besseberg (sekretær),
Anne Margrethe Laumann (Aktivitetsleder), Karl Adolf Lindbäck (Styreleder), Sissel Strand (Varamedlem)

 


Styret og Kultur- og reisekomiteen

Vedtekter

 

 

 

PUSKs nettadresse:

www.pusk.no

 

PUSKs postadresse:

Postboks 195,

2021 Skedsmokorset

 

PUSKs organisasjonsnr.

918 684 670

 

        

                                                                     

 


(Webredaktør: Arne Besseberg, tel. 920 44 441)