Årsmøtet 7. februar 2017 valgte styre. komiteer mv. Styret og komiteene har i følge vedtektene konstituere seg selv.

Styret  
Tore Lorentzen
leder
tlf. 992 07 703
e-post:
 
Gerd Astrid Kvernmo
nestleder
Harold Misund
sekretær
Harald Fagermoen
kasserer
Anne Gunn Sibeko
styremedlem
Jan Erik Aamillom
varamedlem
Mary Lyford
varamedlem

 

 

 
Kunst- og kulturkomiteen

Inger Margrethe Holmerud 
Leder
tlf.: 909 59 363
e-post:

   
Marit Kvien  Mona Dovland Turid Abelset
varamedlem 
 
Reisekomiteen  
Britt Thoresen
Leder
tlf.: 957 80 941
e-post:
Anne Marie Barken Kjellaug Nystrøm Wenche Andersen
varamedlem 
 
Komité for historie- samfunn og vitenskap
Birger Larsen
Leder
tlf.: 901 04 764
e-post:  
 
 Terje Lund Gordon Christensen  Tor Nakstad
varamedlem 
 
Nettredaktør 
Eugen Landeide
e-post:
Jan Erik Aamillom
varamedlem
 
Revisorer 
Knut Haugen Olav Romundstad
 
Valgkomité  
Jan K.Kristensen Annemor Berg

Pål Sørensen