Vestnes seniorakademi ble stiftet 1. juli 2015, og ledes av et styre på åtte medlemmer fram til høsten 2017.
Seniorakademiets formål er å " ....stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og å styrke sin digitale kompetanse."
Aktivitetene våre skal være møter, kurs etc. Vi vil gjerne ha aktive medlemmer som formidler fordragsønsker og temaforslag.

Seniorakademiet ble driftet av et interimstyre fram til 05.10.2016 da det første ordinære årsmøte ble avholdt. Se årsmøtereferat på her.

Vi vil søke kontakt og samarbeid med pensjonistforeningene og andre aktuelle lag og organisasjoner i Vestnes.

 

Facebook 

Vestnes seniorakademi har en facebook side for medlemmer. Logg deg inn på:

Vestnes seniorakademi medlemside for å kommentere, forslå, diskutere, rose, rise...

 

Foredrag/aktiviteter

Informasjon om kommende foredrag finner du på hovedside og på programsiden.

Referater/oppsummeringer finner du på referatsiden.