• Hovedaktiviteten er medlemsmøter med foredrag
  • Vi har også to litteraturseminarer
  • Vi har en diskusjonsgruppe: ”Aktuell debatt”
  • og vi arrangerer turer i inn- og utland, konsertbesøk og bedriftsbesøk

Foredragene, seminarene og "aktuell debatt" holdes i Norkirken, Rådhusgt 25, Drammen

Temaene omfatter samfunn, historie, kunst og kultur, vitenskap, litteratur, filosofi og andre emner av interesse. 

I løpet av året har vi 9 medlemsmøter med utvalgte foredragsholdere.

Vi  arrangerer  teaterturer, konsert- og operabesøk, turer til historiske steder i inn- og utland.  Vi har eget reiseutvalg som forbereder turer og arrangementer. 

Medlemmene får tilsendt program hver vår og høst.  Medlemskontingenten er kr. 300. Alle er velkomne på Pensjonistuniversitetets møter. Entre for ikke medlemmer er kr. 100.- pr møte. 

 Vi har årlig et par bedriftsbesøk