Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem.

Se  Vedtekter for Pensjonistuniversitetet i Drammen  Alle pensjonister er hjertlig velkomne enten som medlemmer eller som tilhørere på våre medlemsmøter!

Møtene er gjerne den første mandag i måneden og finner sted i Norkirkens lokaler.