Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

Som dere etterhvert vil se av programmet omfatter det kultur, historie, vitenskap, politikk og mye mer!

FSU ble stiftet 9. januar 2019, med et interimstyre på 4 personer. Første årsmøte ble arrangert 8. april 2019.

Alle møtene inkludert årsmøtet beskrives under fanen Medlemsmøter.