FOREDRAGSSERIER

Det er holdt fire foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015). I 2016 gikk foredragsserien "Europa i en brytningstid"

 

Foredragsserie i høstsemesteret 2017

Vi vil i høstsemesterets foredragsserie gjennom 4 foredrag søke å belyse spørsmålet:

Det nye Afrika - har vi en utvikling på kontinentet som gir oss grunnlag for å revurdere vår "tradisjonelle"

virkelighetsoppfatning av Afrika?


Foredragene går onsdagene 25.10., 01.11., 22.11. og 29.11., alle dager kl.13:00 - 15:00. Flere detaljer om

foredragsserien samt påmeldingsinformasjon finner du her.

 

              

 DATAHJELP/-SUPPORT

Vennligst se under fanen "Aktivitetsgrupper"