FOREDRAGSSERIER

Det er holdt fire foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015),  "Europa i en brytningstid" (2016) og "Det nye Afrika" (2017).

 

Foredragsserien høsten 2018 tar opp temaet

Handelens historiske betydning. Globaliseringen og veien videre…….

(Foredragene går dagene 10. oktober og 07., 21. og 28. november, alle dager kl.13:00 til 15:00 i Skedsmo samfunnshus, møterom Farseggen)

Handel mellom personer, folkeslag, land og regioner har hatt stor betydning for menneskeheten helt siden verden
fikk et betalingsmiddel (penger) –  for ca. 3 - 4000 år siden. Handel har således vært viktig lokalt og regionalt helt
frem til dagens «globale landsby». Vi ønsker med høstens foredragsserie på 4 foredrag å se litt nærmere på hvilken
betydning handel – i bredeste mening – har hatt i verden og hvilken utvikling som kan forventes fremover.

 

10. oktober kl.13:00

v/ Tore Linné Eriksen, professor emeritus

Den historiske betydning av handelsveidagelser, større forskjeller mellom verdensdeler, kolonisering og en mer sammenvevd verden fram mot 1945 (f.eks. Silkeveien) er, opp

 

07. november kl.13:00

v/Kristen Nordhaug, professor ved OsloMet

Veien mot globaliseringen - hvem er vinnerne og hvem er taperne? Hvordan har globaliseringen påvirket ressurs(mis)bruken i verden og hvilen konsekvenser har den hatt for arbeidslivet? Har vi etter hvert fått en mer rettferdig handel? Hvor åpen er Asia (Kina) for konkurranse på sitt eget enorme marked?

 
21. november kl.13:00

v/ Lars Mjøset, professor i sosiologi ved UiO

Globaliseringen – institusjoner, teknologi, ideologi, transport, kommunikasjon, utnytting av ressurser/miljø.
Kapitalismens betydning og stormaktenes rolle. Kina som pådriver for bygging av omfattende infrastruktur for nye «silkeveier» til lands og til sjøs fra øst til vest.


28. november kl.13:00

v/Asle Toje, medlem av Nobelkomiteen

"Fremtiden er ikke hva den engang var" Hvordan vi formes av megatrender som nasjonalisme, globalisering, kunstig intelligens og transnasjonal kapital. Hvilken verden er vi på vei mot? Svekkes eller styrkes nasjonal suverenitet og demokrati?

 

 

Foredragene forventes å vare ca. 1 klokketime, deretter kaffepause m/boller og
så 40-45 min. med spørsmål/kommentarer – i alt ca. 2 timer fra kl.13:00 til 15:00. 
Deltakelse koster som vanlig kr.550 og påmelding skjer ved å betale inn til
konto 1286.46.57069 før 01.10.2018 (denne gang gjelder også «først til mølla…..»
grunnet plassbegrensning).