FOREDRAGSSERIENE

Det er holdt seks foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015),  "Europa i en brytningstid" (2016), "Det nye Afrika" (2017) og "Handelens historiske betydning. Globaliseringen og veien videre......" (2018).

Det blir som vanlig ingen foredragsserie i vårsemesteret, men vi har planer om å kjøre en serie i høstsemesteret 2019. Nærmere info om dette kommer før sommerferien.