FOREDRAGSSERIER

Det er holdt fire foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015). I 2016 gikk foredragsserien "Europa i en brytningstid"

 

Foredragsserie i høstsemesteret 2017

Vi vil i høstsemesterets foredragsserie gjennom 4 foredrag søke å belyse spørsmålet:

Det nye Afrika - har vi en utvikling på kontinentet som gir oss grunnlag for å revurdere vår "tradisjonelle"

virkelighetsoppfatning av Afrika?


Foredragene går onsdagene 25.10., 01.11., 22.11. og 29.11., alle dager kl.13:00 - 15:00. Flere detaljer om

foredragsserien samt påmeldingsinformasjon finner du her.

 

              

 DATAHJELP/-SUPPORT

Vennligst se under fanen "Aktivitetsgrupper"

 

 

QUO VADIS SUPERMAKTEN USA?

Norge har mange relasjoner til USA og vi er generelt opptatt av hva som skjer i landet. USA er tradisjonelt forbundet med et sterkt demokrati, høy grad av frihet på alle måter inkl. ytringsfrihet og religionsfrihet, og gode muligheter for alle som vil noe, etc. Landet synes imidlertid å være inne i en demokratisk krise og vi ønsker å analysere hvilke krefter
som har blitt mer fremtredende i USA i dag og hvorfor det har blitt slik. I hvilken retning
drar disse kreftene landet?

Foredragene vil finne sted den 28.01., 04.02., 25.02. og 11.03.2015

kl.12:00 i møterommet Farseggen i Skedsmosenteret                                        
(1. etg. bak salen vi har til plenumsmøtene, inngang kontorfløyen).

Foredraget vil vare ca. 1 time. Deretter blir det 10-15 min. pause med kaffe og boller før foredragsholder svarer på spørsmål fram til ca. kl.14:00

Gjennom en foredragsserie på 4 ønsker vi å sette fokus på følgende:

 1. Samfunnsutviklingen i USA generelt, 28.01. 2015.
  Foredragsholder Bjørn Hansen
  1. Statens overvåkning av innbyggerne – hvilke konsekvenser kan dette få for demokratiet
  2. Mekanismer for å hindre/undertrykke upopulære og kritiske holdninger
  3. Religionsfundamentalisme
  4. Populistiske media
  5. Hvem får i dag universitetsutdannelse?
  6. kende rasemotsetninger
 2. USAs utfordringer som supermakt, 04.02.2015
  Foredragsholder Bjørn Hansen
  1. Landets utenrikspolitikk
  2. USAs syn på seg selv og sin rolle i verden
  3. Midtøsten
  4. Kampen mot terrorismen
  5. I hvor stor grad påvirker forsvarsindustrien utenrikspolitikken?
 3. Politiske prosesser i USA, 25.02.2015
  Foredragsholder professor Ole O. Moen
  1. I hvilken grad korrumperer lobbying og kapitalkreftene normale demokratiske prosesser? Er denne sterkere i USA enn i andre land?
  2. Lav valgdeltagelse
  3. Forholdet mellom Det hvite hus (Presidenten) og Kongressen
  4. Valgprosessene (presidentvalg/kongressvalg)
 4. Den økonomiske utviklingen i USA, 11.03.2015
  Foredragsholder professor Ole O. Moen
  1. Kapital- og finansmarkedet har gjennomgått en omfattende deregulering fra og med president Reagan. Ønsker man - og har man evne til å stramme inn igjen noe av dette «frisleppet» i finansmarkedet.
  2. Finanskrisen 2008/09: Lærte man noe? Fikk den følger, eventuelt hvilke?
  3. Konsekvensene av stadig større økonomiske ulikheter i befolkningen
  4. Enorm utenlandsgjeld

*********************************

Dersom du ønsker å være med på dette, ber vi deg innbetale kr.550 (pr. person) til PUSK’s konto 1286.46.57069 (merket med deltagerens navn) så snart som mulig og innen 15.01.2015. Vi må dessverre sette strek ved ca. 30 deltagere grunnet møterommets kapasitet. Det blir derfor først til mølla………

(Beløpet dekker honorar og reisekostnader til foredragsholder, møterom, kaffe og boller i pausen).

Datakurs våren 2014

Et nytt datakurs for nybegynnere starter mandag 10. februar 2014 kl. 11.00 - 14.00 i bestyrerboligen på Huseby.

Kursledere: Håvard Jernskau og Herman Stabell.

Påmelding til aktivitetsleder Marit Stabell, e-post:

Påmeldingsfrist: 30.01.2014

 

Ny spennende aktivitetsgruppe "Livet nå"

Starter opp med et orienteringsmøte 21. januar 2014 kl. 10.00 i bestyrerboligen på Huseby.

Påmelding til orienteringsmøte til aktivitetsleder Marit Stabell, e-post:

Flere opplysninger om kurset kan du få fra gruppens kontaktpersoner:

Sgrid Monrad-Krohn, e-post:

Håvard Jernskau, e-post:

 

Ny gruppe: "Fotogruppe"

Starter opp 4. mars 2014 kl. 10.00 - 14.00, og vil ha samlinger annen hver uke i bestyrerboligen på Huseby.

Kontaktperson: Kathleen Thoresen, e-post:

Eller aktivitetsleder Marit Stabell, e-post: