FOREDRAGSSERIER

Det er holdt fire foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015),  "Europa i en brytningstid" (2016) og "Det nye Afrika" (2017).

 

Det blir ingen foredragsserie i vårsemesteret 2018, med det planlegges en ny serie i høstsemesteret. Tema for foredragsserien bekjentgjøres medio 2018.