Til

Medlemmene i Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

 

Årsmøte 2018

 

 Det innkalles til årsmøte torsdag 1. mars 2018 umiddelbart etter medlemsmøtet. Ca. kl. 13:30

        

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder.

3. Valg av referent.

4. Årsberetning.

5. Regnskap med revisors beretning

6. Fastsettelse av medlemskontingent

7. Valg.

8. Innkomne forslag. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22. februar.

 

Vel møtt!

 

Styret

 

 

 

Styret håper så mange som mulig tar seg tid til å være med på årsmøtet.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________