Til

Medlemmene i Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

Årsmøte.

REFERAT FRA ÅRSMØTE TORSDAG 2. MARS 2017.

 

Tilstede fra styret: Ole Harald Rogstad, Katrine Grønneberg, Gunnar Horverak, Kåre Syltevik, John Bakke, Reidar Huuse.

Fra valgkomiteen: Synnøve Mosveen og Marit Holmsen.

 

 Øvrige tilstede: Jorunn Traa, Trond Wold m.fl.

 

  1. Innkalling og saksliste ble godkjent.
  2. Leder Ole H. Rogstad ble valgt til møteleder.
  3. Undertegnede ble valgt til referent.
  4. Årsberetning ble lest av Katrine Grønneberg og godkjent.
  5. Regnskap med revisors beretning ble lest av John Bakke og godkjent.

Det ble opplyst av de fleste underholdere er blitt honorert med kr. 1.000,-

Foredragsholdere honoreres med inntil kr 2.500,- med noen unntak, for 2016 er det maksimalt betalt kr 3.500,- Noen foredragsholdere krever ingen honorar.

  1. Fastsettelse av medlemskontingent, ingen endringer vedtatt.
  2. Forslag fra valgkomiteen ble lest av Synnøve Mosveen, komiteens innstilling ble vedtatt og ny leder Kjell Hovde ble valgt. Det ble vedtatt at medlemmer i valgkomiteen velges for 2 år.
  3. Ingen innkomne forslag innen 22.februar. Forslag fra Kåre Syltevik om innkjøp av blomst til avgående leder Ole Håvard Rogstad som takk for god ledelse ble vedtatt.

 

Reidar Huuse

 

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________