Nytt program for 2019 er lagt ut. Se: Medlemsmøter.