«I hvilken retning utvikler eldreomsorgen i Lier seg?»

Hanne Berg Stubberud har bakgrunn som sykepleier med 25 års fartstid innen helsevesenet, 5 år fra spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykiatri) og 20 år fra kommunehelsetjenesten, herav nærmere 17 år som leder.

Som helse- og omsorgssjef er hun opptatt av å sikre muligheter for en verdig alderdom, også når andelen eldre vokser, og velferdsstaten ikke kan fortsette i samme spor som i dag. Hun er spesielt opptatt av livsmestring, det offentliges ansvar for tilrettelegging samtidig med enkeltmenneskets ansvar for egenomsorg. Hun er selvfølgelig også opptatt av kvalitet i tjenesten og av å løse oppgavene her og nå. 

Overordnet mål for Helse og omsorg for 2018 er i handlingsprogrammet definert som: «Bistå og tilrettelegge slik at våre brukere opplever livsmestring hele livet. Dette skal gjøres ved å sikre alle innbyggere nødvendig helsehjelp på en faglig forsvarlig måte.»

Lier Kommune har ingen egen visjon for helse og omsorg. Kommunens visjon «Grønne Lier for alle» er den overordnede paraply. Den jobber i disse dager med å ferdigstille helse-, omsorg- og velferdsplanen i kommunen. Her presenteres fremtidig satsning og retning for eldreomsorgen i Lier. Dette vil trekkes frem i foredraget.